Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

Sabit tanımlama

Sabit tanımlamak için kullanılan yöntem aşağıdaki gibidir.
define(“sabit_adi”,”sabit değeri”);

Bu tanımlamada sadece alt çizgi kullanılır. Sabitler bir kere tanımlanır ve tekrar değer alamazlar.

Sabit varlığını sorgulama

Projemiz ilerledikçe daha öncesinde sabit tanımlanıp, tanımlanmadığını sorgulayabiliriz. Bunun için aşağıdaki söz dizimini kullanırız.
defined(“sabit_adi”);

Ders5-Sabit-tanimlama

Bir yanıt yazın