Etiket arşivleri:herkes için php

Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü

0 Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü While gibi programlama dillerinde kullanılan bir başka döngü ise for döngüsüdür. For döngüsünü oluştururken aşağıdaki yapıya göre kodlarız. for($baslangicDegeri;$kosul;$donguDegiskeniIslemi) { // çalışacak kodlar } /*Şimdide 1 ve 20 arasındaki sayıları iki ile çarpalım.*/ for($sayi = 1;$sayi

Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü

0 Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü Döngüler her programlama dilinde olduğu gibi bir koşula göre belli bir kodun sürekli çalışmasını temin etmek amacıyla php üzerine kullanılır. While kullanımı While kullanımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. while(koşul)6 { //Koşul gerçekleştiği müddetçe çalışacak kodlar. } /*Aşağıda ekrana altı defa uygulama akademisi yazdıralim...

Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler

0 Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler Mantıksal operatörler birden fazla durumla ilgili işlem yapabilmemizi sağlayan operatörlerdir. Bu operatörler sayesinde bir değerin hem şu değerden küçükse veya şu değerden büyükse gibi sorgulamaları aynı anda yapabilmemize olanak tanır. Kullanım örnekleri ! = "Değer olumsuz mu sorusunu sormamızı sağlar. Bu işaretle değişken değeri...

Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama Sabit tanımlama Sabit tanımlamak için kullanılan yöntem aşağıdaki gibidir. define("sabit_adi","sabit değeri"); Bu tanımlamada sadece alt çizgi kullanılır. Sabitler bir kere tanımlanır ve tekrar değer alamazlar. Sabit varlığını sorgulama Projemiz ilerledikçe daha öncesinde sabit tanımlanıp, tanımlanmadığını sorgulayabiliriz. Bunun için aşağıdaki söz dizimini kullanırız. defined("sabit_adi"); Ders5-Sabit-tanimlama

Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama Php kodlama dilinde de diğer tüm dillerde olduğu gibi içerisinde bazı verileri tutan değişkenler bulunur. Bu değişkenler string(metin), int(tam sayı), float(kayan sayı), array(dizi) olabilmektedir. Değişken tanımlama kuralları Değişken tanımlarken başına dolar işareti konmaktadır. Dolar işaretini klavyeden alt giriş ve rakamlardan 3 basarak çıkartabilirsiniz. Değişkenler...

Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı

0 Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı Php kodlamada tek tırnak ve çift tırnak ayrımı çok önemlidir. String (metin) ifadelerinde karşımıza çıkan bu tırnak kullanım farklarını şöyle dile getirebilirim. Tek tırnak kullanımı Tek tırnak içinde ters bölü işareti ile kullanılan \t\n\r gibi kaçış ifadeleri dil tarafından yorumlanmayacak...