Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü

While gibi programlama dillerinde kullanılan bir başka döngü ise for döngüsüdür. For döngüsünü oluştururken aşağıdaki yapıya göre kodlarız.
for($baslangicDegeri;$kosul;$donguDegiskeniIslemi) {
// çalışacak kodlar
}

/*Şimdide 1 ve 20 arasındaki sayıları iki ile çarpalım.*/

for($sayi = 1;$sayi <20;$sayi++ ) { echo $sayi * 2; echo "
“;
}