Etiket arşivleri:web programlama

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu) hakkında yorumlar
Java script ile herhangi bir html elementine tıklatma yapabilmenin başka bir yöntemi ise addEventListener methoduyla tıklatma yöntemidir. addEventListener yöntemi elementlerdeki değişimleri izleyebilir ve o etiketlere yönelik fonksiyon atamaları yapılabilir. <input type="text" id="metin"> <button id="dugme">Gönder</button> <script> /*Metin içerisindeki değeri düğme ismindeki element ile elde edilerek uzunluk fonksiyonundan geçirilerek karakter uzunluğuna göre...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-20: Olaylar (onchange olayı)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-20: Olaylar (onchange olayı) hakkında yorumlar
onchange html etiketlerinde değişiklik yapıldığı noktada devreye girmesini sağlayacağınız fonksiyonlar için javascript ile kullanabileceğiniz bir olay fonksiyonudur. <select id="iller" onchange="alert('Seçtiğiniz il'+' '+document.getElementById('iller').value)"> <option>Antalya</option> <option>Ankara</option> <option>İstanbul</option> </select> <!-- Select etiketi içerisinde yapılan seçim onchange olayı ile ekrana basılmış oldu.--!>

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-19: Olaylar (onclick olayı)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-19: Olaylar (onclick olayı) hakkında yorumlar
Java script ile html etiketleriyle etkileşime geçilmesini sağlayacak özellikler tanımlayabilirsiniz. Örneğin yazı alanlarındaki içerikler değiştiğinde işlem yaptırma, düğmelere tıklatma ile fonksiyon çalıştırma gibi. Bu yazıda sizlerle paylaşacağım konu ise, onclick olayıyla bir düğmeye tıklatma sonucu fonksiyon çalıştırma olacaktır.   <input type="text" id="yazi"> <br> <button onclick="alert(document.getElementById('yazi').value)">Göster</button> <!-- Burada button etiketi içinde...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma hakkında yorumlar
Anonim fonksiyon tanımlamada fonksiyona isim verilmeden tanımlama yapılabilir. Bu yöntem özellikle jquery çalışacaklar için ön hazırlık niteliğindedir. Anonim fonksiyon oluştururken öncelikle bir değişken tanımlarız ve değişkene tanımlayacağımız fonksiyonu oluşturabiliriz. <script> var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8]; //Sayılar isminde bir dizi değişkeni oluşturduk. sayilar.forEach(function(gelen_deger){ alert(gelen_deger); }); //Yukarıdaki fonksiyonda öncelikle sayılar adlı her bir...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama hakkında yorumlar
Programlama dillerinde fonksiyon aynı türden işlemleri tek bir fonksiyon altında gerçekleştirilmesini sağlar. Fonksiyonlar sayesinde temiz kod yazımı söz konusudur. Fonksiyon yapısına baktığımızda ise, aşağıdaki bir kod yazımıyla karşılaşırız. Türlerine göre JavaScript yapısında paramatreli, parametresiz, geri dönüşlü, geri dönüşsüz ve varsayılan değerli fonksiyon tanımlamaları bulunmaktadır. Parametresiz ve geri dönüşsüz varsayılan değerli...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm hakkında yorumlar
shift() fonksiyonu <script> var esyalar =[“masa”,”sandalye”,”koltuk”];   //Dizideki ilk veri elde edilir.var ilk_veri = esyalar.shift(); //masa verisi elde edilir. </script> Unshift() fonksiyonu <script> //Dizinin başına bir öğe ekler var esyalar = [“koltuk”,”vazo”,”saat”; esyalar.unshift(“dolap”); //Eşyalar dizisinin başına dolap ifadesini ekledi. </script> toString() fonksiyonu <script> //Dizileri metinsel (string) ifadesine dönüştürmeye yarar. var...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm hakkında yorumlar
concat() fonksiyonu concat() fonksiyonu iki farklı diziyi tek bir dizide birleştirmenize olanak verir. <script> var araclar = ["bmw","ford","peugeot"]; var motorlar = ["yamaha","kwazaki"]; var yeni_araclar = araclar.concat(motorlar); document.write(yeni_araclar); </script> every() fonksiyonu Every fonksiyonu dizide belirtilen değerlere göre belirdiğiniz koşul durumuna göre kıyaslama yapar ve dizide koşula uygun değerler dışında bir değer...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm hakkında yorumlar
Dizi oluşturuken ve dizilerle işlemler gerçekleştirirken bazı methodlardan faydalanabiliriz. New anahtar sözcüğüyle dizi oluşturma <script> var muzik_turleri= new Array(“rock”,”caz”,”pop”); </script> Dizi nesnelerine erişim Dizi nesnelerine erişim için diziye atadığımız değişken adından sonra köşeli parantezleri kullanabiliriz. Burada önemli bir detay olarak ilk dizi elemanı birden değil sıfırdan başlayacaktır. <script> var esyalar...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama hakkında yorumlar
Diziler içinde birçok veriyi barındırabilir. Bu veriler tamsayı veya metin ifadeleri olabilir. Bir dizi oluştururken aşağıdaki yöntemi izleyebilir. Her bir dizi elemanına erişim sağlamak için ise döngülerden faydalanabiliriz. <script> var meyvalar = ["elma","karpuz","muz"]; for (meyva in meyvalar) { document.write(meyvalar[meyva]+"<br>"); } </script>  

Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü

0 Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü While gibi programlama dillerinde kullanılan bir başka döngü ise for döngüsüdür. For döngüsünü oluştururken aşağıdaki yapıya göre kodlarız. for($baslangicDegeri;$kosul;$donguDegiskeniIslemi) { // çalışacak kodlar } /*Şimdide 1 ve 20 arasındaki sayıları iki ile çarpalım.*/ for($sayi = 1;$sayi

Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü

0 Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü Döngüler her programlama dilinde olduğu gibi bir koşula göre belli bir kodun sürekli çalışmasını temin etmek amacıyla php üzerine kullanılır. While kullanımı While kullanımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. while(koşul)6 { //Koşul gerçekleştiği müddetçe çalışacak kodlar. } /*Aşağıda ekrana altı defa uygulama akademisi yazdıralim...

Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler

0 Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler Mantıksal operatörler birden fazla durumla ilgili işlem yapabilmemizi sağlayan operatörlerdir. Bu operatörler sayesinde bir değerin hem şu değerden küçükse veya şu değerden büyükse gibi sorgulamaları aynı anda yapabilmemize olanak tanır. Kullanım örnekleri ! = "Değer olumsuz mu sorusunu sormamızı sağlar. Bu işaretle değişken değeri...

Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama Sabit tanımlama Sabit tanımlamak için kullanılan yöntem aşağıdaki gibidir. define("sabit_adi","sabit değeri"); Bu tanımlamada sadece alt çizgi kullanılır. Sabitler bir kere tanımlanır ve tekrar değer alamazlar. Sabit varlığını sorgulama Projemiz ilerledikçe daha öncesinde sabit tanımlanıp, tanımlanmadığını sorgulayabiliriz. Bunun için aşağıdaki söz dizimini kullanırız. defined("sabit_adi"); Ders5-Sabit-tanimlama

Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama Php kodlama dilinde de diğer tüm dillerde olduğu gibi içerisinde bazı verileri tutan değişkenler bulunur. Bu değişkenler string(metin), int(tam sayı), float(kayan sayı), array(dizi) olabilmektedir. Değişken tanımlama kuralları Değişken tanımlarken başına dolar işareti konmaktadır. Dolar işaretini klavyeden alt giriş ve rakamlardan 3 basarak çıkartabilirsiniz. Değişkenler...

Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı

0 Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı Php kodlamada tek tırnak ve çift tırnak ayrımı çok önemlidir. String (metin) ifadelerinde karşımıza çıkan bu tırnak kullanım farklarını şöyle dile getirebilirim. Tek tırnak kullanımı Tek tırnak içinde ters bölü işareti ile kullanılan \t\n\r gibi kaçış ifadeleri dil tarafından yorumlanmayacak...