Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma

Anonim fonksiyon tanımlamada fonksiyona isim verilmeden tanımlama yapılabilir. Bu yöntem özellikle jquery çalışacaklar için ön hazırlık niteliğindedir.

Anonim fonksiyon oluştururken öncelikle bir değişken tanımlarız ve değişkene tanımlayacağımız fonksiyonu oluşturabiliriz.

<script>

var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8];

//Sayılar isminde bir dizi değişkeni oluşturduk.

sayilar.forEach(function(gelen_deger){

alert(gelen_deger);

});

//Yukarıdaki fonksiyonda öncelikle sayılar adlı her bir diziye işlem uygulamak için bir fonksiyon çağırdık ve içerisine kendi isimsiz fonksiyonumuzu oluşturduk.

</script>

Bir yanıt yazın