Herkes İçin JavaScript Eğitimi-20: Olaylar (onchange olayı)

onchange html etiketlerinde değişiklik yapıldığı noktada devreye girmesini sağlayacağınız fonksiyonlar için javascript ile kullanabileceğiniz bir olay fonksiyonudur.

<select id=”iller” onchange=”alert(‘Seçtiğiniz il’+’ ‘+document.getElementById(‘iller’).value)”>

<option>Antalya</option>

<option>Ankara</option>

<option>İstanbul</option>

</select>

<!–

Select etiketi içerisinde yapılan seçim onchange olayı ile ekrana basılmış oldu.–!>

Bir yanıt yazın