Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

Programlama dillerinde fonksiyon aynı türden işlemleri tek bir fonksiyon altında gerçekleştirilmesini sağlar. Fonksiyonlar sayesinde temiz kod yazımı söz konusudur. Fonksiyon yapısına baktığımızda ise, aşağıdaki bir kod yazımıyla karşılaşırız. Türlerine göre JavaScript yapısında paramatreli, parametresiz, geri dönüşlü, geri dönüşsüz ve varsayılan değerli fonksiyon tanımlamaları bulunmaktadır.

Parametresiz ve geri dönüşsüz varsayılan değerli fonksiyonlar

<script>

function mesaj()

{

alert(“Merhaba dünya”);

}

//Yukarıdaki yapıda fonksiyonumuza bir ad verdik ve küme parantezleri içerisine çalıştırılmasını istediğimiz kodu yazdık. Bu tip fonksiyon parametresiz ve geriye dönüşsüz fonksiyondur.

mesaj();

//Fonksiyonu çağırmak istediğimizde ise fonksiyona verdiğimiz adı belirttik.

</script>

Parametre alan ve geri dönüşsüz fonksiyonlar

<script>

//Fonksiyon bir parametre alır ve o aldığı parametreye atanan değeri fonksiyon içerisindeki kod ile birlikte çalıştırır.

function selamla(ad)

{

alert(“merhaba”+” “+ad);

}

selamla(“sarper”);

</script>

Parametresiz ve geri dönüşlü fonksiyonlar

<script>

//Geri dönüşlü fonksiyonlarda return ifadesi kullanılır ve elde edilen değer fonksiyona geri döndürülür.

function yil()

{

return(new Date()).getFullYear();

 

}

var yil_goster = yil();

//Yukarıdaki bölümde bulunduğumuz yılı gösteren geri dönüşlü bir fonksiyon oluşturduk.

//Aşağıdaki alanda ise geri dönüşlü fonksiyon için önce değişken tanımladık ve fonksiyonu değişkene atadık.

//Geri dönüşlü fonksiyonu ancak başka fonksiyonlarla birlikte kullanabileceğimiz için alert fonksiyonuyla ekrana bastırdık.

alert(yil_goster);

 

</script>

 

Paremetreli ve geri dönüşlü fonksiyonlar

<script>

//Fonksiyonumuzu iki parametreli şekilde oluşturuyoruz.

function topla(s1,s2)

{

return s1 + s2;

}

var sonuc = “Toplama işleminin sonucu”+topla(11,22);

//Yukarıda iki parametreli fonksiyonu oluşturduktan sonra fonksiyonu değişkene atadık ve fonksiyon için iki adet parametre değeri girdik.

//En son aşamada değişkeni alert ile ekrana bastırdık.

alert(sonuc);

</script>

Bir yanıt yazın