Herkes için PHP Eğitimleri-13: Php diziler

Herkes için PHP Eğitimleri-13: Php diziler

Dizi oluşturma

Php dilinde dizi oluşturmak için aşağıdaki yöntemler tercih edilebilir.

Yöntem-1

$dizi = array(“öğe1″,”öğe2”);

Yöntem-2

$dizi = array(“ad”=>”sarper”,”soyad”=>”arıkan”);

Yöntem-3

$dizi[1] = “Sarper”;
$dizi[2] = “savaş”;

Yöntem-4

$dizi[“ad”] = “sarper”;
$dizi[“soyad”] = “arıkan”;

Dizinin varlığını sorgulama

$dizi = array(1,2,3,4,5)
if(isarray($dizi)){
echo “Dizi oluşturulmuş”;
}
else
{
echo “Dizi mevcut değil”;
}

Dizilere erişim

print_r yöntemi

for($i = 0; $i <10;$i++){ $dizi[$i] = rand(0,100); } print_r($dizi)

Dizi index numarasından erişim

$dizi = array(“sarper arıkan”,”savaş arıkan”);
echo $dizi[1];
not: Burada önemli bir nokta dizilerin elemanları sıfırdan itibaren başlar.

Foreach ile dizi elemanlarına teker teker erişim

$dizi = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
foreach($dizi as $listele){
print_r($listele . “
“);
}

Var_dump ile detaylı erişim

$dizi = array(1,2,3,4,5);
var_dump($dizi);
Yukarıdaki kod yapısında var_dump ile hangi türden dizi elemanı tuttuğu, toplam dizinin öğe sayısına ulaşabilirsiniz.
Son olarakta diziden bir öğe nasıl kaldırılır hızlıca bir bakalım.

Unset ile öğe kaldırma

$dizi = array(1,2,3,4,5,9);
unset($dizi[5]);

Bununla birlikte diziden bir öğe silindikten sonra diziyi güncellenmesini istiyorsak;
$dizi = array_values($dizi);

Bir yanıt yazın