Herkes için PHP Eğitimleri-6: If, else ve else if kullanımı ve oparetörler

Herkes için PHP Eğitimleri-6: If, else ve else if kullanımı ve oparetörler

Php dilinde diğer programlama dillerinde olduğu gibi, oluşturduğumuz değişkenlerimizle birlikte bazı karar verme ve kontrol mekanizmaları yazabiliriz.

İngilizcede bulunan if, else koşul belirten durumlar birçok programlama dilinde de benzer anlamı içermektedir.

If, else mantığı

If, else temel anlamda, şu durum olursa, şunu yap, tanımlanan değişken şuna eşitse, şunu gerçekleştir veya gerçekleştirme gibi bir senaryoyu ifade eder.

Aşağıda temel bir if, else kullanım senaryosu verilmiştir.
$kullanici_adi = “sarper”;
if($kullanici_adi == “sarper”)
{
echo “Sisteme hoşgeldiniz sayın $kullanici”;
}
else
{
echo “Yanlış kullanici adi, lütfen tekrar deneyiniz!”;
}

İpucu :

Süslü parantezi alt gir tuşuyla birlikte 7 ve 0 tuşlarıyla birlikte basarak açıp, kapatabilirsiniz.

Yukarıdaki kod bölümünü incelediğimizde if kodunun devamında parantez içinde değişken adını ve iki eşittir işaretiyle birlikte sorgulamak istediğimiz metinsel ifadeyi yazıyoruz. Sonrasında süslü parantez içinde gerçekleştirtmek istediğimiz kodları yazıyor ve sonrasında else bölümüne geçerek, burada da eğer yukarıdaki koşul yerine gelmezse nasıl bir sonuçla kullanıcıya bildirim oluşturacaksak onunla ilişkin kodları yazıyoruz. Ancak bu gerçek kullanım senaryosunda kullanıcıdan gelen verileri sorgulamak için daha anlamlı olacaktır. İşin mantığını kavramak açısından yazının sonundaki ders dosyasını açıp inceleyerek ve kendinizde değişiklik yaparak, durumu gözlemleyebilirsiniz.

If, else ve else if kullanımı

Temel koşul durumunda şu olursa, şunu yap veya şu, şuna eşitse, şunu gerçekleştir kullanımı söz konusu oluyordu. If, else if kodlamasında ise, şu, şuna eşitse şunu yap, şu şuna da eşitse bunu yap, şu hiçbirine eşit değilse bunu yap şeklinde kullanımı karşımıza çıkıyor.

Gelin aşağıdaki örneği inceleyerek, size ne demek istediğimi aktarmış olayım.
$kullanici_girisi = “”;//Kullanıcıdan veri geldiğini varsayalım.
$tuttugum_sayi = 10;//Burada sayı türünde bir değişken oluşturduğum için tırnak kullanmadım.
if($kullanici_girisi == $tuttugum_sayi)//Tuttuğum sayı 10 eşitse
{
echo “Tuttuğum sayıyı bildin. Tebrikler!”;
}
else if($kullanici_girisi < $tuttugum_sayi)//Tuttuğum sayı 10 den küçükse durumunu “<” küçüktür işaretiyle oluşturmuş oldum.
{
echo “Belirttiğin sayı, tuttuğum sayıdan küçük bir değer. Lütfen tekrar deneyiniz!”;
}
else
{
echo “Tuttuğum sayıyı hiçbir koşulda bilemedin. Hoşçakal!”;
}
Yukarıdaki kodlara baktığınızda ilk if yapısında, tuttuğum sayıyla kullanıcıdan gelen değeri eşitlik operatörüyle karşılaştırıyorum ve diyorum ki kullanıcıdan aldığın veri, tuttuğum veriye eşitse şunu yap. İkinci else if yapısında ise, kullanıcıdan gelen değer, tuttuğum sayıdan küçük ise şunu yap diyerek else yapısına geçiyor ve orada da hiçbir koşul gerçekleşmiyorsa artık sonucu gösteriyor ve kodu bitiriyorum.

Koşullu durumların olmazsa olması atama ve aritmetik oparetörler

Php kodlamada koşullu durumlar gibi birçok noktada kullanabileceğimiz bazı operatörler bulunmaktadır.

Bu oparetörler değişkene ait mi değil mi gibi sorgulamaları yapabileceğimiz ve bazı sayısal işlemleri gerçekleştirebileceğimiz aritmetik operatörler şeklinde karşımıza çıkıyor.

 

Operatör
İsim
Örnek
+
Toplama
$a + $b

Çıkartma
$a – $b
*
Çarpma
$a * $b
/
Bölme
$a / $b
%
Modül

 

 

Operatör
Kullanışı
Karşılığı
+=
$a += $b
$a = $a + $b
-=
$a -= $b
$a = $a – $b
*=
$a *= $b
$a = $a * $b
/=
$a /= $b
$a = $a / $b
%=
$a %= $b
$a = $a % $b
.=
$a .= $b
$a = $a . $b
Tablo sonu

Ders6-Koşullu-Durumlar

Bir yanıt yazın