Herkes için PHP Eğitimleri-7: Kaçış operatörleri

Herkes için PHP Eğitimleri-7: Kaçış operatörleri

Programlama dillerinde tırnak içinde yazılan ifadelerin içerisinde bazı kodları veya işaretleri gözardı ettirmek, satır başı yaptırtmak gibi işlemlere gereksinim duyduğumuz durumlarda kullandığımız işaretlerin bütünüdür.

Aşağıdaki örneği incelediğinizde çift tırnak içinde bulunan metinsel ifade de üstten ayraç kullanabilmemiz bu işaretler sayesinde sağlanmıştır.

echo ‘Bugün Antalya\’ ya çok önemli misafirler geliyor.’;

Yukarıdaki örneğe bakıldığında tek tırnakla başlayan ve biten metinsel ifade de üstten ayraç işareti öncesinde ters bölü işareti kullanarak yoksaydırmış olduk.

O zaman ilk işaretimiz olan “\” kullanımına ilişkin güzel bir örnek daha verelim. Diyelim ki sunucumuzda bir dosyamızı herhangi bir dizine göndermemiz lazım. Değişkende de bunu belirtmek istersek ne yapabiliriz sizce ?

Evet aşağıda ki örnek işinizi çözebilir.

$dizin = “c:\\home\\httpdocs\\uploads”;

Yukarıda ki örnekte de ise ikinci bir ters eğik çizgi kullanabilmemiz kaçış operatörleri sayesinde olmuştur. Böylelikle tek kullanılan ters eğik çizgi kaçış operatörü işlevini yerine getirmeyecek konuma gelmiştir.
Şimdi size birkaç adet kaçış operatörü bilgisi vererek yazımı sonlandırmış olayım.

\n = “Satır başı yapmanızı sağlar. Metinsel ifadelerinizin istediğiniz yerinde satır başı yapabilirsiniz. Bunun içinde aynı zamanda
html etiketinin kullanılabileceğini unutmayınız.”
\t = “Tab işareti görevi görür ve sekme boşluğu oluşturur.”
\r = “Windows türü satır başı kaçış karakteridir.”

Bir yanıt yazın