Herkes için PHP Eğitimleri-8: Karşılaştırma operatörleri

Herkes için PHP Eğitimleri-8: Karşılaştırma operatörleri

Karşılaştırma operatörleri değişkene ait verilerin eşitlik, denklik,büyüklük ve küçüklük yönünden sorgulanmasını sağlar.

Karşılaştırma operatörlerine örnek

$sayi1 = 10;
$sayi2 = 20;

/*Birinci sayı, ikinci sayıya eşitmi sorgulayalım.*/
if($sayi1 == $sayi2)
{
echo “Birinci sayı ikinci sayıya eşitttir.”;
}
else
{
echo “Eşit değildir.”;
}

/*Şimdide eşit değildir işaretini ele alalım.*/

if($sayi1 != $sayi2)
{
echo “Birinci sayı ikinci sayıya eşit değildir.”;
}
else
{
echo “Birinci sayı ikinci sayıya eşittir.”;
}

/*Eşitlik durumları için ayrıca <= değişkene hem eşit hemde küçükse sorgulaması için küçük eşittir işareti oluşturulur. Tam tersi durumlar için ise >= büyük eşittir işareti oluşturulabilir.*/

/*Büyüktür ve küçüktür işaretleri*/
if($sayi1 < $sayi2) { echo "Birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür."; } if($sayi2 > $sayi1)
{
echo “İkinci sayı birinci sayıdan büyüktür.”;
}

Karşılaştırma-operatörleri

Bir yanıt yazın