Etiket arşivleri:yazılım geliştirme

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu) hakkında yorumlar
Java script ile herhangi bir html elementine tıklatma yapabilmenin başka bir yöntemi ise addEventListener methoduyla tıklatma yöntemidir. addEventListener yöntemi elementlerdeki değişimleri izleyebilir ve o etiketlere yönelik fonksiyon atamaları yapılabilir. <input type="text" id="metin"> <button id="dugme">Gönder</button> <script> /*Metin içerisindeki değeri düğme ismindeki element ile elde edilerek uzunluk fonksiyonundan geçirilerek karakter uzunluğuna göre...

Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama Sabit tanımlama Sabit tanımlamak için kullanılan yöntem aşağıdaki gibidir. define("sabit_adi","sabit değeri"); Bu tanımlamada sadece alt çizgi kullanılır. Sabitler bir kere tanımlanır ve tekrar değer alamazlar. Sabit varlığını sorgulama Projemiz ilerledikçe daha öncesinde sabit tanımlanıp, tanımlanmadığını sorgulayabiliriz. Bunun için aşağıdaki söz dizimini kullanırız. defined("sabit_adi"); Ders5-Sabit-tanimlama