Herkes için PHP Eğitimleri-28: Sihirbaz methodlar__call()

Php programlamada bazen özelleştirilmiş hatalar oluşturmak isteyebiliriz.
Bu durumda çok faydalı bir sihirbaz method karşımıza çıkıyor.
__call() methodunun kullanımına aşağıdan bakabilirsiniz.

__call Sihirbaz Methodu

class calisanlar
{
public function __call($ad,$attr)
{
echo “$ad adlı method bulunamadı!”;
}
}
$sinif = new calisanlar();
$sinif->yaz();

Yukarıda bulunan kod yapısında varolmayan bir method çağırmaya çalıştığımız için bizim oluşturduğumuz hatayı verecektir.

Bir yanıt yazın