Herkes için PHP Eğitimleri-27: Sihirbaz methodlar __toString()

Php programlamada string türünde çıktılar elde etmek istersek __toString() sihirbaz methodunu kullanabiliriz.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

__toString() Kullanımına Örnek

class ornek
{
public $ad = “sarper arıkan”;
//Ad isminde bir arguman oluşturduk. Bu arguman string türünde.
public function __toString()
{
return $this->ad;
//Ad isminde oluşturduğumuz string türündeki argumanımıza sihirbaz methodumuzun içinden $this-> koduyla çağırmış olduk.
}
}
$ad = new Ornek();
echo $ad;
//Yukarıda önce örnek sınıfımızı oluşturduk ve değişkene atadıktan sonra bu değişkenimizi echo komutuyla ekrana basmış olduk.

Bir yanıt yazın