Herkes için PHP Eğitimleri-25: Yapıcı ve yıkıcı methodlu sınıf tanımlama

Herkes için PHP Eğitimleri-25: Yapıcı ve yıkıcı methodlu sınıf tanımlama

Php kodlamada sınıf çağrıldığında doğrudan çalışan methodlara yapıcı method denir. Kodlama sırasında bazı durumların sınıf çağrıldığında çalıştırılmasını istiyorsak yapıcı methodları, tam aksi durumda kodlarımızın sonlandırılmasını istiyorsak ise, yıkıcı methodları çağırabiliriz. Yeni örnekler için sizi yazının devamına alalım.

Yapıcı ve yıkıcı methodlara örnek

class Araba
{
public function __construct()
{
echo “Motor çalıştı
“;
}
public function __destruct()
{
echo “Motor durduruldu!”;
}
}

$araba = new Araba();
/*Örneğimizde new anahtar sözcüğüyle çağırdığımız araba nesnesi önce function __construct koduyla motor çalıştı yazısını ekrana bastı sonraki bölümde ise function __destruct yapısıyla ise motor durduruldu yazısını ekrana bastı.*/

Parametreli yapıcı methodlar

Parametreli yapıcı methodlu sınıflar new anahtar sözcüğüyle çağrılırken parametresi de parantez içinde belirtilmelidir.
class Veritabani
{
public function __construct($veritabani,$kullanici,$şifre)
{
echo “Veritabanı adı $veritabani “;
echo “Veritabanı kullanıcısı $kullanici”;
echo “Veritabanı kullanıcı şifresi $sifre”;
}
}
$veritabani = new veritabani(“denemeVeritabani”,”sarper”,”123321″);
/*Parametreli yapıcı methoda örnek olarak parantez içinde değerlerimizi girdik.*/
Not: Yukarıdaki örnek gerçek yaşamda yapılmaması gereken bir örneği teşkil eder. Siz siz olun echo ile böylesi bilgileri dışarı bastırmayın. 🙂

Bir yanıt yazın