Herkes İçin JavaScript Eğitimi-18: AddEventListener kullanımı

addEventListener java script kod yapısında herhangi bir html etiketine olay eklemek için kullanılır. Aşağıda bu kullanıma yönelik bir örnek paylaşılmıştır.

<div id=”mesaj”>Bilgilendirme mesajı</div>

<script>

//Yukarıdaki html etiketinin taşıdığı id değeri getElementById yaparak çektik.

var bilgi = document.getElementById(“bilgi”);

bilgi.addEventListener(“click”,function (e){alert(“Sisteme hoşgeldiniz”);},false);

//Bilgi adıyla oluşturduğumuz değişken için addEventListener methoduyla fonksiyon atadık ve ekrana mesaj yazdırdık.

</script>

</script>  

 

Bir yanıt yazın