Herkes için C# Programlama Eğitimi-16: Yapıcı methodlar

C# üzerinde doğrudan çalışan yapıcı method içeren sınıflar oluşturabilirsiniz. Verdiğim örneği aşağıdan inceleyiniz.
Örnekte göreceğiniz gibi, sınıf adıyla, method adı aynı şekilde tanımlandığı için string veya int gibi bir tip belirlemesine ihtiyaç duyulmamaktadır. İlk verdiğim örnekte farklı iki sınıf arasında yapıcı methodun durumu verilmiştir. Ancak, aynı sınıf içinde de yapıcı method tanımlaması gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda method için public gibi bir erişim düzeyi belirtmeye ihtiyaç yoktur.

İki ayrı sınıf içinde yapıcı method oluşturma örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Personel
{
public Personel()
{
Console.WriteLine(“Çalışan sınıfı oluşturuldu”);
Console.ReadLine();
}
}
class program
{
static void Main(string[] args)
{
Personel yeniCalisanBilgisi = new Personel();
//*Bu örnekte sınıf adıyla tanımlanan method aynı adla olduğu ve public erişimine sahip oluşturulduğu için başka sınıflardan da erişilebilir duruma geldi.*/
}
}
}

Aynı sınıf içinde oluşturulan yapıcı method örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Isci
{
Isci()
{
Console.WriteLine(“İşçi sınıfı oluşturuldu”);
Console.ReadLine();
}
//Public kullanılmadı.

static void Main(string[] args)
{
Isci calisanIsci = new Isci();

}
}
}

Varsayılan değerli yapıcı methodlar

Varsayılan değerli yapıcı methodlar ile method tanımlarken parametreler oluşturabiliriz. Buyurun örneğimize alalım sizi;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class calisanBilgileri
{
public calisanBilgileri(string adSoyad, string calistigiBirim, int Yil)//Varsayılan parametreler oluşturuldu.
{
Console.WriteLine(“Çalışan sınıfı oluşturuldu”);
Console.WriteLine(“Calışan adı soyadı :” + ” ” + adSoyad);
Console.WriteLine(“Çalıştığı birim” + ” ” + calistigiBirim);
Console.WriteLine(“Çalıştığı yıl” + ” ” + Yil);
Console.ReadLine();
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
calisanBilgileri yeniCalisan = new calisanBilgileri(“Sarper ARIKAN”, “Bilgi İşlem”, 9);//Varsayılan parametreler kullanıcıdan alındı.
}
}
}
}