Herkes için C# Programlama Eğitimi-15: This Anahtar sözcüğüyle sınıf özelliklerine erişim

Herkes için C# Programlama Eğitimi-15: This Anahtar sözcüğüyle sınıf özelliklerine erişim

C# Programlama dilinde nesnel programlamaya uygun olarak sınıf içerisinde tanımlanan her bir public, private ve protected erişim düzeyli sınıf özelliğine this. anahtar sözcüğüyle ulaşılabileceğini görebilirsiniz. İhtiyacınıza göre this. anahtar sözcüğünden faydalanabilirsiniz.
Burada önemli bir nokta private biçiminde tanımlanan özellik veya method için this. anahtar sözcüğü ile erişim sağlanabiliyor olmasıdır.
Aşağıdaki örnekte bilgiler isminde oluşturulan sınıfın hesapNo özelliğiyle bilgileriGoster methodunun nasıl kullanıldığını birlikte görebilirsiniz.

This Anahtar sözcüğüyle erişim

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Bilgiler
{
private uint hesapNo;//Gizli erişim düzeyinde ve uint tipinde değişken tanımlandı.
public void bilgileriGoster(uint hesapBilgisi)
{
this.hesapNo = hesapBilgisi;
//This.hesapNo özelliği için bilgileriGoster parametresindeki hesapBilgisi değerine eşitlendi.
//Böylelikle bilgileriGoster parametresine kullanıcıdan alınacak herhangi bir veri girişi this.hesapNo özelliğine atanmış olacak.
Console.WriteLine(“Hesap numarası” + ” ” +this.hesapNo);
Console.ReadKey();
}
//Bilgileri göster adıyla public erişim düzeyinde methodumuz oluşturuldu ve this anahtar sözcüğüyle private erişim düzeyindeki sınıf özelliğine erişim sağlandı.
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Bilgiler yeniHesap = new Bilgiler();
yeniHesap.bilgileriGoster(4543);

}
}
}

Bir yanıt yazın