Kategori Arşivleri:Genel

Android mi? İos mu?

0 Android mi? İos mu? hakkında yorumlar
Merhabalar sayın okurlar;yazma serüvenime böyle zor bir konuyla başlamak, çok hoşuma gitti.hepiniz kendinize, çevrenize, muhakkak bir bilene; bu soruyu uzun uzun sormuşsunuz araştırmışsınızdır.ünlü komedyenlerden birinin de dediği gibi: gelin hiç uğraşmayın, bizde hazır yaşanmışı var.ben çok uzun araştırmalar yaptım bu geçiş için. hele hele de; bir görme engelliysen, bu çok...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu) hakkında yorumlar
Java script ile herhangi bir html elementine tıklatma yapabilmenin başka bir yöntemi ise addEventListener methoduyla tıklatma yöntemidir. addEventListener yöntemi elementlerdeki değişimleri izleyebilir ve o etiketlere yönelik fonksiyon atamaları yapılabilir. <input type="text" id="metin"> <button id="dugme">Gönder</button> <script> /*Metin içerisindeki değeri düğme ismindeki element ile elde edilerek uzunluk fonksiyonundan geçirilerek karakter uzunluğuna göre...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-20: Olaylar (onchange olayı)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-20: Olaylar (onchange olayı) hakkında yorumlar
onchange html etiketlerinde değişiklik yapıldığı noktada devreye girmesini sağlayacağınız fonksiyonlar için javascript ile kullanabileceğiniz bir olay fonksiyonudur. <select id="iller" onchange="alert('Seçtiğiniz il'+' '+document.getElementById('iller').value)"> <option>Antalya</option> <option>Ankara</option> <option>İstanbul</option> </select> <!-- Select etiketi içerisinde yapılan seçim onchange olayı ile ekrana basılmış oldu.--!>

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-19: Olaylar (onclick olayı)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-19: Olaylar (onclick olayı) hakkında yorumlar
Java script ile html etiketleriyle etkileşime geçilmesini sağlayacak özellikler tanımlayabilirsiniz. Örneğin yazı alanlarındaki içerikler değiştiğinde işlem yaptırma, düğmelere tıklatma ile fonksiyon çalıştırma gibi. Bu yazıda sizlerle paylaşacağım konu ise, onclick olayıyla bir düğmeye tıklatma sonucu fonksiyon çalıştırma olacaktır.   <input type="text" id="yazi"> <br> <button onclick="alert(document.getElementById('yazi').value)">Göster</button> <!-- Burada button etiketi içinde...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-18: AddEventListener kullanımı

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-18: AddEventListener kullanımı hakkında yorumlar
addEventListener java script kod yapısında herhangi bir html etiketine olay eklemek için kullanılır. Aşağıda bu kullanıma yönelik bir örnek paylaşılmıştır. <div id=”mesaj”>Bilgilendirme mesajı</div> <script> //Yukarıdaki html etiketinin taşıdığı id değeri getElementById yaparak çektik. var bilgi = document.getElementById(“bilgi”); bilgi.addEventListener(“click”,function (e){alert(“Sisteme hoşgeldiniz”);},false); //Bilgi adıyla oluşturduğumuz değişken için addEventListener methoduyla fonksiyon atadık ve...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma hakkında yorumlar
Anonim fonksiyon tanımlamada fonksiyona isim verilmeden tanımlama yapılabilir. Bu yöntem özellikle jquery çalışacaklar için ön hazırlık niteliğindedir. Anonim fonksiyon oluştururken öncelikle bir değişken tanımlarız ve değişkene tanımlayacağımız fonksiyonu oluşturabiliriz. <script> var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8]; //Sayılar isminde bir dizi değişkeni oluşturduk. sayilar.forEach(function(gelen_deger){ alert(gelen_deger); }); //Yukarıdaki fonksiyonda öncelikle sayılar adlı her bir...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama hakkında yorumlar
Programlama dillerinde fonksiyon aynı türden işlemleri tek bir fonksiyon altında gerçekleştirilmesini sağlar. Fonksiyonlar sayesinde temiz kod yazımı söz konusudur. Fonksiyon yapısına baktığımızda ise, aşağıdaki bir kod yazımıyla karşılaşırız. Türlerine göre JavaScript yapısında paramatreli, parametresiz, geri dönüşlü, geri dönüşsüz ve varsayılan değerli fonksiyon tanımlamaları bulunmaktadır. Parametresiz ve geri dönüşsüz varsayılan değerli...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm hakkında yorumlar
shift() fonksiyonu <script> var esyalar =[“masa”,”sandalye”,”koltuk”];   //Dizideki ilk veri elde edilir.var ilk_veri = esyalar.shift(); //masa verisi elde edilir. </script> Unshift() fonksiyonu <script> //Dizinin başına bir öğe ekler var esyalar = [“koltuk”,”vazo”,”saat”; esyalar.unshift(“dolap”); //Eşyalar dizisinin başına dolap ifadesini ekledi. </script> toString() fonksiyonu <script> //Dizileri metinsel (string) ifadesine dönüştürmeye yarar. var...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm hakkında yorumlar
concat() fonksiyonu concat() fonksiyonu iki farklı diziyi tek bir dizide birleştirmenize olanak verir. <script> var araclar = ["bmw","ford","peugeot"]; var motorlar = ["yamaha","kwazaki"]; var yeni_araclar = araclar.concat(motorlar); document.write(yeni_araclar); </script> every() fonksiyonu Every fonksiyonu dizide belirtilen değerlere göre belirdiğiniz koşul durumuna göre kıyaslama yapar ve dizide koşula uygun değerler dışında bir değer...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm hakkında yorumlar
Dizi oluşturuken ve dizilerle işlemler gerçekleştirirken bazı methodlardan faydalanabiliriz. New anahtar sözcüğüyle dizi oluşturma <script> var muzik_turleri= new Array(“rock”,”caz”,”pop”); </script> Dizi nesnelerine erişim Dizi nesnelerine erişim için diziye atadığımız değişken adından sonra köşeli parantezleri kullanabiliriz. Burada önemli bir detay olarak ilk dizi elemanı birden değil sıfırdan başlayacaktır. <script> var esyalar...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama hakkında yorumlar
Diziler içinde birçok veriyi barındırabilir. Bu veriler tamsayı veya metin ifadeleri olabilir. Bir dizi oluştururken aşağıdaki yöntemi izleyebilir. Her bir dizi elemanına erişim sağlamak için ise döngülerden faydalanabiliriz. <script> var meyvalar = ["elma","karpuz","muz"]; for (meyva in meyvalar) { document.write(meyvalar[meyva]+"<br>"); } </script>  

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-12:Veritabanındaki veriyi kaldırma

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-12:Veritabanındaki veriyi kaldırma hakkında yorumlar
CodeIgniter framework kullanarak veritabanına ait bir tablodaki veri aşağıdaki yapıyla kaldırılabilir; $kaldirilacak_veri = array( ‘id’=>$this->input->post(‘id’), ); $kaldir = $this->db->delete(‘tabloadi’,$kaldirilacak_veri); İf($kaldir > 0) { Echo “veri başarıyla kaldırıldı”; }

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-11:Veritabanındaki veriyi güncelleme

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-11:Veritabanındaki veriyi güncelleme hakkında yorumlar
CodeIgniter üzerinde veritabanı bağlantısı yapılıp tüm bilgiler veritabanına doğru şekilde tanımlandıktan sonra herhangi bir tablodaki veriyi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun için aşağıdaki yapı uygulanabilir; $guncellenecek_veri = array( ‘ad’=>$this->input->post(‘ad’), ‘soyad’=>$this->input->post(‘soyad’), 'id'=>$this->input->post('id') ); $guncelle = $this->db->update(‘tabloadi’,$guncellenecek_veri); İf($guncelle > 0) { Echo “veri güncellendi”; }

Erişilebilir Kod Oluşturma Projesi

0 Erişilebilir Kod Oluşturma Projesi hakkında yorumlar
Erişilebilir Kod Oluşturma Portalı (E.K.O.L) Merhaba Uygulama Akademisi projesi kapsamında kodladığım ve nesneleri erişilebilir yapmanızı sağlayacak karekod üretme portalını hizmete sunmuş bulunuyorum. Bu projeyle kolay bir şekilde karekodlarınızı üretebilir ve kullanabilirsiniz. Proje sayfasına buradan gidebilirsiniz.

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-11: For ve of kullanımı

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-11: For ve of kullanımı hakkında yorumlar
JavaScript ile dizi türünden içeriklere erişimi kolaylaştıran başka bir döngü yapısıda bulunur. For..of yapısı ile her bir dizi elemanına teker teker erişim sağlanmaktadır. var ogrenciler = [“Ahmet”,”Hakan”,”Fatih”]; for(var adlar of ogrenciler) { document..write(adlar+”<br>”); }  

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-10: For ve in kullanımı

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-10: For ve in kullanımı hakkında yorumlar
JavaScript üzerinde birden fazla veriyi içinde barındıran nesnelerin her birine teker teker erişim sağlayabilmek için kullandığımız yapı for..in yapısıdır. Kodumuzu aşağıdaki gibi oluşturabiliriz; for(verileri tutacak değişken in ilk tanımlanan birden fazla veriyi barındıran değişken) { //yapılacak işlemler. } Şimdi örneğimize geçelim. Örneğimizde üyeler isminde birden fazla veriyi barındıran değişkenimiz bulunuyor...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-9: Döngüler (while döngüsü)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-9: Döngüler (while döngüsü) hakkında yorumlar
While döngüsü for döngüsü gibi aynı işlemi birden fazla yapan bir kod yapısıdır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Bu örnekte sıfırdan 100 kadar ekrana sayı bastırılmaktadır. var sira = 0; while (sira < 100) { document.write(++sira+"<br>"); //++sira yapısı ile birer birer değişkenin artırılması sağlanmıştır. Koşul 100. Sayıya gelince duracaktır.   }  ...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-8: Döngüler (for döngüsü)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-8: Döngüler (for döngüsü) hakkında yorumlar
Döngüler programlamada birden fazla aynı türden işlemi tek seferde yapılmasına imkan tanıyan kod yapılarıdır. Bu başlık altında JavaScript üzerinde aşağıdaki konuları ele alacağım; For döngüsü. While döngüsü. For in döngüsü. Do while döngüsü. For döngüsü kod yapısı For döngüsü oluşturulurken aşağıdaki yapı kullanılır. for(degisken;koşul;artırma veya azaltma işlemleri) { //Kodlar burada...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-7: Switch yapısı

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-7: Switch yapısı hakkında yorumlar
Switch ifadesi if else yapısına benzer şekilde sonuç veren bir yapıdır. Burada her bir case switch içerisindeki koşulu sorgulamanızı sağlar. Gelin örneğimize bakalım. var aylar = new Date().getMonth(); //Yeni bir tarih nesnesi oluşturduk new komutu ile buradan .get month fonksiyonu ile şu anki ayın sayısını aldık. switch (aylar) { case...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-6: Koşullu durumlar için kısaltılmış kullanım(Ternary operatörü)

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-6: Koşullu durumlar için kısaltılmış kullanım(Ternary operatörü) hakkında yorumlar
If else kısaltılmış şekilde istenirse yazılabilir. Bu kullanım ternary operatörü sayesinde yapılabilir. Kısaca yapı şu şekildedir; Koşul?”doğruysa elde edilecek sonuç”:”yanlışsa elde edilecek sonuç”; Bu doğruysa veya yanlışsa ifadeleri kullanıma göre değişebilir. Şimdi elimizde bir sayı olsun ve bu sayının karşısındaki sayıya büyüklük ve küçüklük yönünden kıyaslayalım. var degisken = 10;...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-5: If, else ve else if yapısı

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-5: If, else ve else if yapısı hakkında yorumlar
If, else ve else if yapısını aşağıdaki şekilde örnekleyelim. var degisken = “merhaba dünya”; if(typeof(degisken)==”number”){ alert(“Bu sayı türünde bir değişkendir.”); } else if(typeof(degisken) == “string”){ alert(“Bu metin türünde bir değişkendir.”); } else{ alert(“Herhangi bir türe karşılık gelmiyor”); } //Yukarıdaki string türündeki değişkeni tür yönünden sorgulamak için her defasında typeof() fonksiyonunu...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Operatörler ve koşullu durumlara giriş

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Operatörler ve koşullu durumlara giriş hakkında yorumlar
Koşullu durumlar ve mantıksal operatör kullanımı JavaScript dilinde diğer dillerde olduğu gibi kullanılabilir. En yaygın kullanılan operatörler şu şekildedir; == : Değerleri eşitlik yönünden sorgulama. != : Değer eşit değilse benzeri sorgulama. > : Değer büyük ise. < : Değer küçük ise. && : Her iki değeride sorgulamak için and...

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-3: Tür dönüşümü

0 Herkes İçin JavaScript Eğitimi-3: Tür dönüşümü hakkında yorumlar
JavaScript kod yapısında farklı veri türleri arasında dönüşüm yapılabilmektedir. Bu kullanım senaryosu dışarıdan veri alınan durumlarda ihtiyaç duyulabilir veya bazen kodlama sürecinde değişkenlerin türlerini değiştirmek gerekebilir. Tür dönüşümleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir. String dönüşümü var sayi = 20; alert(“Bu veri türü” +typeof(sayi)); alert(“Şimdi string oldu”+ sayi.toString()); alert(“Bu da string tipine dönüştürdü”+...

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-10: Veritabanına veri Ekleme

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-10: Veritabanına veri Ekleme hakkında yorumlar
Merhaba CodeIgNiter veritabanıyla çalışırken verilerinizi veritabanına eklemeniz gerekebilir. Bu durumda aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz. Diyelim ki dizi formatında verileriniz var ve bu verilerinizi üyeler adlı tablonuza eklemeniz gerekli. O halde bu ihtiyacı giderecek kod şu şekilde olmalı; $veri = array( ‘kullaniciadi’=>'sarper arıkan’, ‘sifre’=>’12345’ ); $ekle = $this->db->insert(“üyeler”,$veri); İf($ekle >0) { Echo...

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-9: Veritabanı bağlantısı kurma

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-9: Veritabanı bağlantısı kurma hakkında yorumlar
Php CodeIgNiter ile veritabanı bağlantısı kurabilmeniz için yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir. *Application/config/database.php içerisine girerek aşağıdaki alanları sunucunuza göre doldurmalısınız. $db['default'] = array( 'dsn'      => '', 'hostname' => 'localhost', 'username' => 'root', 'password' => '', 'database' => 'kutuphane', 'dbdriver' => 'mysqli', 'dbprefix' => '', 'pconnect' => FALSE, 'db_debug' => (ENVIRONMENT...

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-8: Parametre gönderme

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-8: Parametre gönderme hakkında yorumlar
CodeIgNiter ile url adresine parametre gönderme mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki örneği inceleyerek anlamaya çalışalım. class Araba extends CI_Controller { public function index() { echo "ana sayfa"; } public function araba_bilgileri($marka="",$model="") { if!$marka||!$model) { $veri['araba_bilgileri'] = "Henüz detay bulunmuyor"; } //Yukarıdaki kod bölümünde marka ve model paramatresi herhangi bir değer almazsa ne...

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-7: Controller dosyalarından view dosyalarına veri aktarma

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-7: Controller dosyalarından view dosyalarına veri aktarma hakkında yorumlar
CodeIgNiter üzerinde oluşturduğumuz her kontrol içerisinden dilersek view dosyalarımıza veri aktarabiliriz. Gelin örneğimize bir bakalım. Öncelikle bir adet controller dosyası oluşturduğumuzu varsayalım; class Arabalar extends CI_Controller { public function index() { $veri['model'] = "520"; $veri['yil'] = 2020; $veri['marka'] = "BMW"; $this->load->view("arabalar-view",$veri);//Veri değişkeniyle oluşturulmuş dizideki verileri arabalar.php dosyamıza aktarmak için parametre...

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-6: İlk uygulama

0 Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-6: İlk uygulama hakkında yorumlar
CodeIgNiter ile ilk uygulamamızı yapmaya başlarken öncelikle application/controllers altında ilk kurulumla gelen welcome yerine kendimiz bir tane oluşturarak başlayabiliriz işe. İlk etapta baş harfi büyük olacak şekilde Home.php adıyla bir dosya oluşturalım ve içerisine aşağıdaki kodları girelim. defined('BASEPATH' OR EXİT('Bu script içerisine doğrudan erişemezsiniz.'); class Home extends CI_Controller { public...