Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-7: Akış kontrolleri(if,else if)

BGT kodlama dilinde de belli durumlar için if, else ve else if blogları oluşturabiliriz. If, else yapısı bilindiği gibi koşula bağlı işlemlerin kurgulanabilmesi için kullanılan yapılar olarak ifade edebilirim.

Bununla birlikte her programlama dilinde olan operatörlerden de söz etmekte fayda var.

  • == : Eşittir ifadesi, iki değişkeni eşitlik yönünden karşılaştırır.
  • != :Eşit değildir.
  • < : Küçüktür.
  • > : Büyüktür.
  • <= : Küçük eşittir.
  • >= : Büyük eşittir.
  • && : Ve oparetörü.
  • || : Veya operatörü.

Aşağıda örnek bir if, else kodlaması bulunmaktadır.

void main()
{
int araba_hizi = random(50,250);
//Random ifadesiyle iki sayının arasındaki değerlere göre sayı üretebiliyorsunuz.
if(araba_hizi >90)
{
alert(“Bilgilendirme”,”Çok hızlı gidiyorsun.”);
}
else
{
alert(“Bilgilendirme”,”Tebrikler dikkatlisin. Bu hızda kalmaya devam et”);
}
}

Yukarıdaki örnekte if, else yapısını küme parantezleriyle oluşturduk. Bir de if, else if yapısına örnek verelim. Bu örnektede dikkatinizi çekeceği gibi, küme parantezi kullanmadan if kodlarımızı yazdık. Tercihen küme parantezi kullanmanız kodların okunabilirliğini artıracaktır.
void main()
{
string oyuncu_tercihi = menu(“”);
if(oyuncu_tercihi == “Yeni oyun”)
alert(“Mesaj”,”Birinci seviyeye hoşgeldiniz.” );
else if(oyuncu_tercihi == “Ayarlar”)
alert(“Mesaj”,”Bu ekrandan ayarlarınızı yapabilirsiniz.”);
else if(oyuncu_tercihi == “Çıkış”)
alert(“Mesaj”,”Oyundan çıkmak için tamama basın.”);
else
alert(“Hata”,”Beklenmedik hata”);
}
string menu(string secenek)
{
return secenek;
}
/*Bu programda menü seçeneğine göre bilgilendirme mesajları verdiriyoruz.*/

kosullu-durumlar-if-else kaynak dosyasını indir

kosullu-durumler-if-else-if-yapisi kaynak dosyasını indir

Bir yanıt yazın