Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-21: Open Broadcaster canlı yayın uygulaması için jaws script projesi

Jaws script eğitimimiz için bir başka script projesiyle birlikteyiz. Bu proje kapsamında youtube gibi canlı yayın ortamlarında akışlar yapabilmemizi sağlayan open broadcaster programına özel scriptler oluşturdum.
Script program arayüzünde düğmelere erişimi kolaylaştırmak ve kaynak seçimi gibi alanlara kolayca erişim sağlanabilmesi hedefiyle oluşturulmuştur.

OBS Scriptlerinin yaptıkları

Ekran kaydı için kaynak seçim menüsünü açar:
Control+E
Ekran kaydı başlatır veya durdurur:
Control+K
Canlı akış başlatır veya durdurur:
Control+Y
Ayarlara gidilmesini sağlar:
Control+A
Ayarlardeyken youtube ayarlarına erişimi sağlar:
SHIFT+Control+Y

OBS Scripti kaynak kodları

;Bu script open broadcaster için hazırlanmıştır.
;Script ile open broadcaster kontrollerine hızlıca erişim sağlayabileceksiniz.
;Hazırlayan: Sarper ARIKAN
;Düzenlenen tarih : 18.11.2019

include “HjGlobal.JSH”
include “hjconst.jsh”
include “common.jsm”
include “MSAA.jsh”
include “obs.jsm”

Function MoveFocusToControl ( int id)
var
handle hwnd

let hwnd = GetForegroundWindow ()
let hwnd = FindDescendantWindow (hwnd, id)

if ( hwnd != 0)
; Move focus to selected control
SetFocus (hwnd)
endif

EndFunction

Script KaynakSecin ()
SpeechOff ()
PerformScript TetherJAWSToPC()
MoveFocusToControl(5013)
Delay (3)
RightMouseButton ()
SpeechOn ()
SayFormattedMessage (ot_status, “Yakalama kaynağı menüsü açıldı”, “Yakalama menüsü aktif”)
SayLine ()
Pause ()
SpeechOff ()
PerformScript TetherJAWSToPC();Bu script jawsın pc imlecini takip etmesini sağlar.
SpeechOn ()
EndScript

Script YardimBilgisi ()
SayFormattedMessage (ot_user_buffer,yardim)

EndScript

Script KaydiBaslat ()

MoveFocusToControl(5002)
Pause ()

if GetObjectName () == “Kaydetmeye başla”
SayFormattedMessage (ot_status, “ekran kaydı başladı”, “kayıt başladı”)
EnterKey ()
EndIf
if GetObjectName () == “Kaydetmeyi durdur”
SayFormattedMessage (ot_status, “ekran kaydı durduruldu”, “kayıt durduruldu”)
EnterKey ()
EndIf
EndScript

Script YayinBaslatma ()
MoveFocusToControl(5003)
Pause ()
if GetObjectName() == “Yayını Başlat”
SayFormattedMessage (ot_status, “canlı akış başladı”, “akış başladı”)
EnterKey ()
EndIf

if GetObjectName() == “Yayını Durdur”
SayFormattedMessage (ot_status, “canlı akış durduruldu”, “akış durduruldu”)
EnterKey ()
EndIf

EndScript

Script AyarlaraGit ()
MoveFocusToControl(5000)
Pause ()
EnterKey ()
SayFormattedMessage (ot_status, “obs ayarları açıldı” , “ayarlar açıldı”)
EndScript

Script YoutubeAyarlarinaErisim ()
var handle pencere = GetAppMainWindow (GetCurrentWindow())
InvisibleCursor ()
RouteInvisibleToPc ()
if FindString (pencere, “Ayarlar…”, s_bottom, s_unrestricted) == true then
SayString (“yayın ayarlarına erişim sağlayabilirsiniz.”)
else
SayFormattedMessage (ot_error, “ayar penceresi aktif değil”, “aktif değil”)
EndIf
PCCursor ()
Delay (3)
MoveFocusToControl(1006)
Pause ()
{Y}
Delay (2)
SayString (“Şimdi youtube servisi seçildi”)
Pause ()
MoveFocusToControl(1014)
{Y}
Pause ()
MoveFocusToControl(1011)
SayFormattedMessage (ot_user_buffer, “Şimdi bu ekrandan youtube canlı yayın sayfasına gidip Akış adı/anahtarınızı almanız gereklidir.”)
UserBufferAddText (bilgi)
UserBufferAddTextWithHTML (link)

EndScript

OBS Yardım dosyası scriptleri

;Bu mesaj dosyası obs yazılımı için oluşturulmuştur.

Messages
@yardim
Ekran kaydı için kaynak seçim menüsünü açar:
%KeyFor(KaynakSecin)
Ekran kaydı başlatır veya durdurur:
%KeyFor (KaydiBaslat)
Canlı akış başlatır veya durdurur:
%KeyFor (YayinBaslatma )
Ayarlara gidilmesini sağlar:
%KeyFor (AyarlaraGit)
Ayarlardeyken youtube ayarlarına erişimi sağlar:
%KeyFor (YoutubeAyarlarinaErisim )

@@
@bilgi
Youtube sayfasında Akış adı/anahtarı alanına gidip göster düğmesine gelerek bir üst salt okunur metin alanındaki kodu kopyala yaparak OBS ayarlarında konum/yayın anahtarını oynat metin alanına yapıştır yapınız.

@@
@link
Youtube canlı akışı

Bu açıklamaları okuduktan sonra esc ile bilgi ekranını kapatabilirsiniz.
@@
EndMessages

open-broadcaster jaws scripti

Bir yanıt yazın