Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-14: Döngüler (for döngüsü kullanımı)

Jaws scripting dilinde bir başka döngü türüde for döngüsüdür. Belli bir aralıkta işlemin gerçekleştirilmesine olanak verir. Aşağıdaki örnekte for kullanımı gösterilmektedir.

Verilen örnekte not defteri uygulamasında normal şartlarda ulaşılamayan ekranı kapla veya geri yükle düğmesine erişim sağlanmış ve ekran kaplı ise ekran kaplandı tam tersi ise ekran küçültüldü uyarısı verilmiştir.

Not : Bu script yapısı Uğur Gürbüz ile karşılıklı fikir alış verişi sonucu kendisinin katkılarıyla oluşturulmuştur.

  Script DugmeyeGit ()
  var
  string kapla = “Ekranı kapla”,
  string geriyukle =”Geri yükle”,
  string durum,
  int tekrarla = 1

  ;Yukarıda oluşturulan değişkenler ekran kaplı ve küçük durumlarında düğmenin döndürdüğü bilgiyi ;ifade etmektedir.
  ;Tekrarla tam sayı değişkeni ise kaçtan itibaren for döngüsünün işletileceğini belirtiyor.
  SpeechOff ()
  SaveCursor ()

  ActivateTouchCursor()
  PerformScript TouchMoveToLastElement()
  ;Yukarıdaki dokunmatik kipine activate yaparak girdik ve en son elemente odaklandık.
  for tekrarla = 1 to 2
  UIAGoToButton(false)
  EndFor
  ;For döngümüzden önce dokunmatik imleç sona gitmişti sondan,
  ;iki element öncesine gitmek için UIAGoToButton(false) fonksiyonunu kullandık ve değerini false ;verdik böylelikle sonrakine değil öncekine gitmiş olduk.
  durum = g_UIATreeWalker.currentElement.Name;Bu kod ise dokunmatik imleçteyken üzerinde bulunulan elementin adını veriyor.
  PerformScript TouchTapCurrentElement();O anki elemente gidip etkinleştirilmesi sağlanıyor.
  RouteJAWSToTouch ()
  RestoreCursor ()
  ;dokunmatik imleçten jaws imlecine geçiş yaptık.
  ;İlk başta verdiğimiz save cursor komutu ile pc cursor olarak kaydettiğimiz pc cursor bilgisine restore cursor ile dönmüş olduk.
  SpeechOn ()

  if durum == kapla
  SayString(“Ekranı Kapla Etkin”)
  Say(geriyukle+” Etkinleştirildi”,ot_status)
  elif durum == geriyukle
  SayString(“Geri Yükle Etkin”)
  Say(kapla+” Etkinleştirildi”,ot_status)
  ;Koşullu durumlarımızda ekran kapla veya geri yükle düğmesinin aldığı şekle göre mesaj bilgisini hem saystring ile ;hem de say fonksiyonu ile vermiş olduk.
  EndIf

  EndScript

Bir yanıt yazın