Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-13: Döngüler (While döngüsü kullanımı)

Programlama dillerinde bulunan ve aynı işlemi tek bir kod bloğunda gerçekleştirilmesini sağlayan tüm işlemler temel anlamda döngü olarak ifade edilir.

Döngüler sayesinde tekrar eden işlem süreçleri hızlıca gerçekleştirilebilir. İşte bu döngüler yazılım dillerinde while ve for döngüleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Jaws script dilinde de benzer yapılar bulunur ve aşağıdaki şekilde kodlanır.

while işlem olduğu müddetçe
;Elde edilecek çıktı
EndWhile

Şimdi gelin bir örnekle anlatımımızı pekiştirelim;
Öncelikle not defterine gelerek, jaws yapılandırma yöneticisini açın ve aşağıdaki kodları en son yazdığınız script alanından sonra ekleyip, dosyanızı derleyiniz.
script NotDefteriKapatma()
;Bu script not defterinde dosya menüsünü açacak ve çıkışa gelince ;not defterini kapatacaktır.
SpeechOff ()
TypeKey(“alt + d”)
var
int baslangic,
string ara

let baslangic = 0
let ara = “Çıkış”

while baslangic < 7;Başlangıç değeri 7 den küçük olduğu müddetçe let baslangic = baslangic + 1; Birer birer başlangıç değerini artır. NextLine () if StringContains(GetLine(),ara) == true then ; Eğer bir sonraki satıra git komutuyla gelinen satırda çıkış var ;ise aşağıdaki komutu yerine getir. EnterKey() SpeechOn() SayFormattedMessage(ot_no_disable,"Uygulamadan çıkıldı","Çıkıldı") EndIf EndWhile EndScript Yukarıdaki örnekte verilen kodlar arasında StringContains fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyon elde edilen kelime, satır veya string içerikli değişken veya fonksiyonlarla ikinci parametresi olan bir başka string değerini karşılaştırabilir.

Bir yanıt yazın