Herkes için yerli yazılım dili S.U.A Rehberi-5: Akış kontrolleri(Eğer yapısıyla koşullu durumlar)

S.U.A programlama dilinde birçok programlama dilinde olduğu üzere, koşullu durumları ifade eden yapılar bulunmaktadır. Bu koşullu durumlar aşağıdaki şekilde kodlanmaktadır.
eğer(oluşturulan koşul){
//Koşul gerçekleştiğinde çalışan kodlar.
};

Koşullu durumlar için kullanılabilecek mantıksal operatörler

  • == : İki değerin eşitlik yönünden karşılaştırılmalarında kullanılır.
  • != : Soldaki değer, sağdaki değere eşit olmadığı durumlarda yapılacak işlemler için kullanılır.
  • <= : Soldaki değer sağdaki değere göre küçük ve eşit olduğu durumlarda yapılacak işlemler için kullanılır.
  • >= : Soldaki değer sağdaki değere göre büyük ve eşit olduğu durumlarda gerçekleştirilecek işlemler için kullanılır.

Birden fazla koşulu sorgulamada kullanılan operatörler

  • && : İki koşullu durum aynı anda sorgulanır.
  • || : İki koşuldan biri koşulu karşıladığı durumları ifade etmek için kullanılır.

Koşullu durumlara örnek

//Yönetici kullanıcı giriş senaryosu.
kullanıcıAdı = metinkutusu();
btn = buton(“Sisteme giriş”);
btn.bag = kullanıcıAdı;
btn.tıklandı = {
eğer(kullanıcıAdı.metin == “admin”)
{
mesaj.bilgi(“Sisteme hoşgeldiniz sayın :”+kullanıcıAdı);
};
//Kullanıcı admine eşitse giriş yapılıyor.

eğer(kullanıcıAdı.metin != “admin”)
{
mesaj.uyarı(“Sisteme yönetici olarak giriş yapabilirsiniz. Bu panel sadece yönetici girişi içindir.”);
};
//Kullanıcı adı admine eşit değilse sisteme giriş yapamazsınız.
};

//Kullanıcı yaşına göre işlem yapan uygulama.
kullanıcıYaşı = metinkutusu();
btn = buton(“Sisteme giriş”);
btn.bag = kullanıcıYaşı;
btn.tıklandı = {
eğer(kullanıcıYaşı.metin < 18) { mesaj.uyarı("Sisteme ancak 18 yaşından büyük kullanıcılar giriş yapabilir. Uygulamadan çıkılacak."); kapat(); }; eğer(kullanıcıYaşı.metin >= 18)
{
mesaj.bilgi(“Sisteme hoşgeldiniz sayın kullanıcı”);
};
};

Bir yanıt yazın