Herkes için PHP Eğitimleri-21: Temel string komutları

Herkes için PHP Eğitimleri-21: Temel string komutları

Php dilinde metinsel değişkenlerle işlemler yapabileceğimiz birkaç faydalı string komutlarını ele alalım.

strlen() Girilen metnin uzunluğunu alma

$metin = “Merhaba sevgili dünya”;
echo “Yazının uzunluğu : ” . strlen($metin);

chr() Girilen ascii koduna karşılık gelen karakteri gösterme

$karakter_goster = chr(65);
echo $karakter_goster;

explode() Belirtilen ayırac işaretine göre metni parçalama

$cumle = “Sarper ARIKAN”;
$bol = explode(” “,$cumle);
print_r($bol);

trim(), ltrim() ve rtrim() fonksiyonlarıyla boşluk temizleme

Trim fonksiyonuyla alınan değişken içerisindeki boşluklar temizlenir. Ltrim, soldan boşluk temizler, rtirm ise sağdan boşluk temizler.
$veri = ” Sarper “;
$bosluklari_kaldir = trim($veri);
echo $bosluklari_kaldir;

substr() Bir metni belirtilen aralığını alma

$veri = “Bugün evde buluşacağız.”;
$cek = substr($veri,3,5);
echo $cek;
Belirtilen aralıktaki metni çektik.

strtoupper() ve strtolower() metni büyük veya küçük harfe çevirme

$metin=”PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR!”;
echo strtolower($metin),”
“; // küçük harfe dönüştürülüyor
$metin=”Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!”;
echo strtoupper($metin);// büyük harfe dönüştürülüyor

Eğerki harflerin çevirilmesinde türkçe karakter sorunu yaşarsanız aşağıdaki gibi bir kullanımı tercih edebilirsiniz.
$metin=”PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR!”;
echo mb_strtolower($metin,”iso-8859-9″),”
“; // küçük harfe dönüştürülüyor
$metin=”Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!”;
echo mb_strtoupper($metin,”iso-8859-9″);// büyük harfe dönüştürülüyor

ucfirst() Metnin ilk harfini büyük hale çevirme

$ad = “sarper”;//Küçük s büyük S oldu.
echo ucfirst($ad);

ucwords() Metinde geçen her kelimenin baş harfini büyütme

$adsoyad = “sarper arıkan”;
echo ucwords($adsoyad);//Küçük s ve a harfleri büyük hale getirildi.

str_replace() Metin içeriklerini değiştirme

$metin = “Bugün pc başına geçecek vaktim olmadı.”;
$degister = str_replace(“pc”,”bilgisayar”,$metin);//Bu fonksiyon üç parametre alıyor. İlk parametre değişecek kelime, sonra değiştirilmesi istenen kelime ve değişecek metin.

echo $degistir;

nl2br() Alt satıra geçme

nl2br fonksiyonu ile hem kaynak kodunda hem de \n yerine bir alt satıra geçilmesini sağlar.

Bir yanıt yazın