Herkes için C# Programlama Eğitimi-11: Diziler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-11: Diziler

Programlama dilinde diziler birden fazla bellekte veri tutabilen değişkenler şeklinde adlandırılabilir. Birden fazla değeri tek bir değişkende işleyebilirsiniz.

Dizi tanımlama farklı yöntemlerle yapılabilmektedir.
Aşağıda tek satırda ve çift satırda dizi tanımlamasına örnek verilmiştir.
int[] dizi = new int[4];
int[] dizi;
dizi = new int[4];
Yukarıdaki tanımlamalara ek olarak aşağıdaki tanımlamalarda kullanılır.
string[] adlar = {“ahmet”,”veli”,”hakan”};
string adlar = string[]{“ahmet”,”hakan”,”veli”};

Dizi elemanlarına erişim

string[] iller= new string[4];
iller[0] = “Antalya”;

Console.WriteLine(iller[0]);
Bir başka erişim yöntemi ise foreach şeklindedir.

Foreach kullanımı

int sayilar ={1,2,3,4,5,6,7};
foreach(sayi in sayilar)
{
Console.WriteLine(“Ekrandaki sayı :” + sayi);
}

Diziler hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir yanıt yazın