Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-11:Veritabanındaki veriyi güncelleme

CodeIgniter üzerinde veritabanı bağlantısı yapılıp tüm bilgiler veritabanına doğru şekilde tanımlandıktan sonra herhangi bir tablodaki veriyi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bunun için aşağıdaki yapı uygulanabilir;

$guncellenecek_veri = array(

‘ad’=>$this->input->post(‘ad’),

‘soyad’=>$this->input->post(‘soyad’),

‘id’=>$this->input->post(‘id’)

);

$guncelle = $this->db->update(‘tabloadi’,$guncellenecek_veri);

İf($guncelle > 0)

{

Echo “veri güncellendi”;

}

Bir yanıt yazın