Herkes için C# Programlama Eğitimi-8: Koşullu durumlar (If, else, if, else if yapıları

Herkes için C# Programlama Eğitimi-8: Koşullu durumlar (If, else, if, else if yapıları

C# programlama dilinde koşula bağlı programlar oluşturabiliriz. Bu yapıda koşul gerçekleştiği taktirde belirlediğimiz ifadeler işletiliyor olacaktır.

If, else yapısı

If, else yapısını oluştururken iki yöntemi benimseyebiliriz.

Birinci yöntem süslü parantezler olmadan oluşturulan if, else yapısı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Kullanıcı adınızı giriniz.”);
string kullanici_adi = ReadLine();
int uzunluk = kullanici_adi.Length;
/*Buradaki if bloğu süslü parantez olmadan oluşturulmuştur. Genelde bu yapı tek satırlı kodlar yazacaksak, benimsenebilir.*/
if (uzunluk < 10) Console.WriteLine("Kullanıcı adınız 10 karakterden az olamaz."); else Console.WriteLine("Sisteme hoşgeldiniz."); Console.ReadLine(); } } }

İkinci yöntem: Süslü parantezli yöntem

Console.WriteLine(“Kullanıcı adınızı giriniz.”);
string kullanici_adi = ReadLine();
int uzunluk = kullanici_adi.Length;
if (uzunluk < 10){ Console.WriteLine("Kullanıcı adınız 10 karakterden az olamaz."); Console.WriteLine("Girilen karakter :"+uzunluk); } else { Console.WriteLine("Sisteme hoşgeldiniz."); Console.WriteLine("Sayın"+kullanici_adi); }

If, else if yapısı

C# dilinde farklı koşul durumlarında, farklı işlemlerin yapılmasını istiyorsak, if, else if yapısını kullanabiliriz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Lingq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
{
static void main(string[] args)
{
string kullanici_adi;

Console.WriteLine(“Kullanıcı adınızı giriniz.”);
kullanici_adi = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Lütfen yaşınızı giriniz.”);
var yas = Console.ReadLine();
int yas_degeri;
bool kontrol = int.TryParse(yas,out yas_degeri );

if (kullanici_adi == “”)
Console.WriteLine(“Kullanıcı adını boş bırakmayınız.”);
else if (yas_degeri <= 18||kontrol==null) Console.WriteLine("18 Yaşından küçüksünüz. Sisteme giriş yapamazsınız."); else Console.WriteLine("Sisteme hoşgeldiniz sayın :" + kullanici_adi); Console.ReadLine(); } } } Yukarıdaki örnekte süslü parantez olmadan oluşturulmuş bir kod görüyorsunuz. If, else örneğindeki gibi bu yapıda da süslü parantezli şekilde yazabileceğimizi unutmayalım.

Bir yanıt yazın