Herkes için C# Programlama Eğitimi-14: Sınıf oluşturma ve erişim

Herkes için C# Programlama Eğitimi-14: Sınıf oluşturma ve erişim

C# Dilinde nesnel programlamaya uygun olarak sınıf tanımlama söz konusudur. Sınıf tanımlarken aşağıdaki yapı kullanılır.
class sinifAdi
{
public string adisoyadi;
//Yukarıda sınıfa ait özellik tanımlamasına örnek verilmiştir.
public void ekranaBas(string adsoyad)
{
console.WriteLine(this.adsoyad = adSoyad);
}
}
Yukarıdaki yapıda önce class ifadesi kullanılmış, sonrasında sınıfa ait özellik oluşturulmuştur.
Sınıfa erişim sağlamak için ise;
sinif yeniSinif = new sinif();
yeniSinif.ekranaBas(“adsoyad”);

Temel sınıf tanımlamasına örnek

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Collections;

namespace ConsoleApp1
{
class araba
{
public string marka;
public string model;
public int beygir;
public void bilgileriYaz(string markaAdi, string modelAdi, int beygirGucu)
{
marka = markaAdi;
model = modelAdi;
beygir = beygirGucu;
Console.WriteLine(“Marka adı :{0}”,marka);
Console.WriteLine(“Model adı :{0}”,model);
Console.WriteLine(“Beygir gücü :{0}”,beygir);

}

class surucu
{
private string adSoyad;
private int tecrube;

public void surucuGoster(string adsoyad, int tecrube)
{
this.adSoyad = adSoyad;
this.tecrube = tecrube;
Console.WriteLine(adSoyad);
Console.WriteLine(tecrube);
}

}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
araba araba1 = new araba();
araba1.bilgileriYaz(“bmw”,”m5″,350);
surucu yeniSurucu = new surucu();
yeniSurucu.surucuGoster(“sarper arıkan”,4);

Console.ReadLine();
}

}
}

Bir yanıt yazın