Jaws ile script dosyası oluşturmadan evvel, jaws ile birlikte gelen bazı dolaşım imleçlerini doğru algılamak gerekir. Bu sebeple kısa kısa, bu imleçlerin neler olduklarına deyinelim.

Jaws imleci

Jaws imleci aktif bir uygulama penceresinde normal kısayollarla erişilemeyen alanlarda fare ile tıklatma ve odaklanma yöntemleriyle erişim sağlanmasına olanak tanıyan bir imleç türüdür. Örneğin bazı metin editörlerinde durum çubuğuna gitme kısayolu bulunmamaktadır. Bunun için önce jaws imleci etkin hale gitirilir. Numpad “-“, ardından insert ve numpad “-” tuşlarıyla jaws imleci pc imlecine yönlendirilir ve en sonunda ise Kontrol ile end kısayol tuşlarıyla ekranın en altına imleç getirilir.

Artık bu aşamadan sonra script için imleci next word veya next line komutlarıyla hareket ettirmek gerekecektir.

PC İmleci

PC imleci aktif uygulamada tüm kısayollar çalışabiliyorsa kullanılan bir imleç türüdür. Genel kullanımda erişilemeyen bir nokta söz konusu değilse, varsayılan olarak jaws ile kullanılan imleç şeklinde ifade edebiliriz.
PC imleci etkinleştirmek için numpad üzerinde “+” tuşuna basmak yeterlidir.

Görünmez İmleç

Görünmez imleç aktif uygulama ekranıyla ilgili bilgi almak için kullanılan bir imleç türüdür. Günlük kullanımda çok başvurulmaz ve etkinleştirmek için iki kere numpad “-” tuşlarına basmak yeterlidir.

Save cursor Komutu

Save cursor komutu, aktif imlecin saklanmasında kullanılır. Örneğin, herhangi bir durumu okutmak için script geliştirdiğimizde imlecin kaymaması adına SaveCursor() komutu kullanılabilir.

RestoreCursor Komutu Kullanımı

Restore Cursor kullanımında en son saklanan imlece dönülmesini sağlayan bir script komutudur.
Örneğin aşağıdaki dizilim verilebilir.
JawsCursor ()
SaveCursor()
InvisibleCursor ()
SaveCursor()
RestoreCursor()
Yukarıdaki kodlamada imleç görünmez imleçe dönecektir.