Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-20: Skype web için jaws script projesi

Jaws script yazılı eğitimlerin yirmincisinde skype web scripti geliştiriyoruz.

Bilindiği üzere skype masaüstü uygulamasının yanısıra bir de web üzerinde bir aplikasyonu bulunmakta. Bu uygulama genel itibariyle erişilebilir olsada, birçok işlemi gerçekleştirmek için tab ile dolaşmak gerekiyor. İşte scriptimizin yaptığı belli işlevlere hızlı erişim sağlamayı kolaylaştırmak yönünde ilgili dosyaları yazının sonunda bulacaksınız.

Jaws scriptimizin yaptıklarına ilişkin yardım metni

Skype web için jaws scriptlerine hoşgeldiniz
Sekmeleri kullanırken ilgili sekmeye gittikten sonra tekrar sanal imlece dönmek için escape tuşuna basmanız gerekecektir.

Skype web üzerinde kişi veya mesaj aramak için kullanılan kısayol:
Shift+Alt+K
Sohbetler sekmesine hızlı erişim sağlar:
Alt+1
Arama sekmesine hızlı erişim sağlar:
Alt+2
Kişiler sekmesine hızlı erişim sağlar:
Alt+3
Bildirimler sekmesine hızlı erişim sağlar:
Alt+4
Aktifse konuşma penceresinde metin alanına odaklar:
Shift+Alt+M
Konuşma penceresi aktifse ve gönderilmiş herhangi bir mesaj var ise, gönderilen mesajların en sonuncusunu seslendirir:
Alt+M
Yeni sohbet penceresini açar:
Alt+N
Sesli arama başlatmak için sesli arama düğmesine odaklar:
Alt+S
Görüntülü arama düğmesi aktifse, görüntülü arama düğmesine odaklar:
Alt+G
Devam eden bir çağrıda aramayı sonlandırır:
Alt+R
Skype web menüsünü açar:
Alt+D
Gelen çağrıları yanıtlar:
Alt+Y

Skype web için kaynak kodları

Bu kodlar web adresine özel olarak oluşturulmuştur.
;Bu script skype web sayfası için geliştirilmiştir.
;Hazırlayan : Sarper ARIKAN
;Düzenlenme Tarihi :14.11.2019

include “hjconst.jsh”
include “HjGlobal.jsh”
include “common.jsm”
include “Chrome.jsh”
include “Chrome.jsm”
include “MSAAConst.jsh”
include “com.JSM”
use “IA2Browser.jsb”

Script Yardim ()
if UserBufferActivate () then
UserBufferDeactivate ()
EndIf
SayFormattedMessage (ot_user_buffer, SkypeYardim)
UserBufferAddText (“\r\n”+cMsgBuffExit, cScNull, cScNull, cFont_Aerial,
12, 0, rgbStringToColor(cColor_BLACK), rgbStringToColor(cColor_White))

EndScript

Script KisiVeMesajAra ()
var int ara = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()),”Kişileri, grupları ve mesajları arayın”, s_next, s_prior)

if ara == true then
SayLine ()
EnterKey ()
JAWSTopOfFile ()
{E}
SayString (“şimdi arama yapabilirsiniz.”)
else
SayString (“Arama alanı zaten aktif”)
EndIf

EndScript

Script SohbetlerSekme ()
JAWSTopOfFile ()
var int gezinme = 0
for gezinme = 0 to 6
NextLine ()
EndFor
SayLine ()
Delay (3)
EnterKey ()
Pause ()

EndScript

Script AramaSekmesi ()
JAWSTopOfFile ()
var int gezinme = 0
for gezinme = 0 to 7
NextLine ()
EndFor
SayLine ()
Delay (3)
EnterKey ()
Pause ()

EndScript

Script KisilerSekmesi ()
JAWSTopOfFile ()
var int gezinme = 0
for gezinme = 0 to 8
NextLine ()
EndFor
SayLine ()
Delay (3)
EnterKey ()
Pause ()

EndScript

Script BildirimlerSekmesi ()
JAWSTopOfFile ()
var int gezinme = 0
for gezinme = 0 to 9
NextLine ()
EndFor
SayLine ()
Delay (3)
EnterKey ()
Pause ()

EndScript

Script KonusmaPenceresi ()
SpeechOff ()
var int konusma = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()), “Mesaj yazın”, s_next, s_unrestricted)

if konusma == true then
NextLine ()
NextLine ()
SpeechOn ()
SayFormattedMessage (ot_status, “Buraya mesajınızı yazın”)

else
SayFormattedMessage (ot_error, “Herhangi bir konuşma penceresi etkin değil”)
EndIf

EndScript

Script SonMesaj ()

SpeechOff ()JAWSTopOfFile ()
PerformScript MoveToNextEdit()
Delay (3)
ShiftTabKey ()
Delay (3)
SpeechOn ()
ShiftTabKey ()
TypeKey (“DownArrow”)
EndScript

Script YeniSohbet ()
var int ara = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()), “Yeni sohbet”, s_next, s_bottom)
if ara == true then
SayLine ()
Delay (3)
EnterKey ()
EndIf
SayLine ()
EndScript

Script SesliArama ()
SpeechOff ()
var int sesli_arama = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()), “Sesli Arama”, s_next, s_prior)
if sesli_arama == true then
SpeechOn ()
SayLine ()
EndIf

EndScript

Script GoruntuluArama ()
SpeechOff ()
var int sesli_arama = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()), “Görüntülü Arama”, s_next, s_prior)
if sesli_arama == true then
SpeechOn ()
SayLine ()
else
SayFormattedMessage (ot_error, “şu an Görüntülü çağrı düğmesi aktif değil”)

EndIf

EndScript

Script AramaSonlandir ()
var int sesli_arama = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()), “Aramayı Sonlandır”, s_next, s_prior)
if sesli_arama == true then
SpeechOn ()
SayFormattedMessage (ot_status, “Çağrı sonlandı”)
EnterKey ()
else
SayFormattedMessage (ot_error, “şu an aktif bir çağrı yok”)
EndIf

EndScript

Script DigerSecenekler ()
var int gezin = 0

for gezin = 0 to 4
{B}
EndFor
EnterKey ()
SayLine ()
EndScript

Script AramaYanitla ()
var int sesli_arama = FindString (GetAppMainWindow(GetCurrentWindow()), “Aramayı Yanıtla”, s_next, s_prior)
if sesli_arama == true then
SpeechOn ()
SayFormattedMessage (ot_status, “Çağrı sonlandı”)
EnterKey ()
else
SayFormattedMessage (ot_error, “şu an aktif bir çağrı yok”)
EndIf

EndScript

Skype web yardım dosyası kodları

;Bu mesaj dosyası skype web üzerinde uygulanan scriptler için oluşturulmuştur.
;Düzenleme : 15.11.2019
;Hazırlayan: Sarper ARIKAN
Messages
@SkypeYardim
Skype web için jaws scriptlerine hoşgeldiniz
Sekmeleri kullanırken ilgili sekmeye gittikten sonra tekrar sanal imlece dönmek için escape tuşuna basmanız gerekecektir.

Skype web üzerinde kişi veya mesaj aramak için kullanılan kısayol:
%KeyFor( KisiVeMesajAra)
Sohbetler sekmesine hızlı erişim sağlar:
%KeyFor(SohbetlerSekme)
Arama sekmesine hızlı erişim sağlar:
%KeyFor(AramaSekmesi )
Kişiler sekmesine hızlı erişim sağlar:
%KeyFor(KisilerSekmesi )
Bildirimler sekmesine hızlı erişim sağlar:
%KeyFor(BildirimlerSekmesi )
Aktifse konuşma penceresinde metin alanına odaklar:
%KeyFor(KonusmaPenceresi )
Konuşma penceresi aktifse ve gönderilmiş herhangi bir mesaj var ise, gönderilen mesajların en sonuncusunu seslendirir:
%KeyFor(SonMesaj )
Yeni sohbet penceresini açar:
%KeyFor(YeniSohbet )
Sesli arama başlatmak için sesli arama düğmesine odaklar:
%KeyFor(SesliArama )
Görüntülü arama düğmesi aktifse, görüntülü arama düğmesine odaklar:
%KeyFor(GoruntuluArama )
Devam eden bir çağrıda aramayı sonlandırır:
%KeyFor(AramaSonlandir )
Skype web menüsünü açar:
%KeyFor(DigerSecenekler )
Gelen çağrıları yanıtlar:
%KeyFor(AramaYanitla )

@@

EndMessages

Skype web için jaws scriptleri

Bir yanıt yazın