Herkes İçin JavaScript Eğitimi-6: Koşullu durumlar için kısaltılmış kullanım(Ternary operatörü)

If else kısaltılmış şekilde istenirse yazılabilir. Bu kullanım ternary operatörü sayesinde yapılabilir. Kısaca yapı şu şekildedir;

Koşul?”doğruysa elde edilecek sonuç”:”yanlışsa elde edilecek sonuç”;

Bu doğruysa veya yanlışsa ifadeleri kullanıma göre değişebilir. Şimdi elimizde bir sayı olsun ve bu sayının karşısındaki sayıya büyüklük ve küçüklük yönünden kıyaslayalım.

var degisken = 10;

degisken  >6?alert(“Değişken daha büyük”):alert(“Sayı değişkenden daha büyük”);

//Yukarıdaki yapı if yapısının yaptığı işi yapabiliyor.

 

Bir yanıt yazın