Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Operatörler ve koşullu durumlara giriş

Koşullu durumlar ve mantıksal operatör kullanımı JavaScript dilinde diğer dillerde olduğu gibi kullanılabilir. En yaygın kullanılan operatörler şu şekildedir;

== : Değerleri eşitlik yönünden sorgulama.

!= : Değer eşit değilse benzeri sorgulama.

> : Değer büyük ise.

< : Değer küçük ise.

&& : Her iki değeride sorgulamak için and and işareti kullanılır.

|| : Değerlerden herhangi birinin koşulu karşılaması isteniyorsa kullanılır.

If cümlesi yapısı

Koşullu durumlar yazılım dilinde karar verme mekanizması olarak ifade edebiliriz. JavaScript üzerinde if yapısı ise şu şekilde kurulur.

var değer = 5;

if(deger == 5){

alert(“Değer beş rakamına eşittir”);

}

 

 

Bir yanıt yazın