Herkes için C#Programlama Eğitimi 24: Seçim kutuları

Seçim kutuları içerisinde birden fazla seçeneği barındıran nesnelerdir. Web sayfalarında ve bazı programlarda karşımıza çıkabilirler. Bu nesnenin oluşturulma amacı kullanıcıdan seçenekler arasında bir tercih yaparak o tercihe ilişkin işlemler gerçekleştirebilmesini sağlamak şeklinde açıklanabilir.

C# dilinde combobox olarak adlandırılan bu nesneler aşağıdaki gibi oluşturulur.
private ComboBox secimkutusu;
Nesneye ait özellikleri tanımladıktan sonra size, location vb.
Bir ComboBox öğesi oluşturmak için aşağıdaki kod bloğu kullanılır.
Secimkutusu.Items:Add(“öğe adı”);
Gelin seçim kutusuyla oluşturulmuş bir uygulama yapalım. Uygulamada iki adet isim verelim. Bu isimlerden yakınımız olanı seçtiğimizde bize yakınımız olduğunu geri dönsün.
Tüm kodlar aşağıdadır. Kodları elle yazmanızı öneriyorum.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form1 : Form
{
private ComboBox secimkutusu;
private Button dugme;
public Form1()
{
InitializeComponent();
secimkutusu = new ComboBox();
secimkutusu.Name = “Seçim alanı”;
secimkutusu.AccessibleName = “Bir seçim yapınız”;
secimkutusu.Location = new Point(40,40);
secimkutusu.Size = new Size(30,30);
secimkutusu.Items.Add(“Sarper ARIKAN”);
secimkutusu.Items.Add(“savaş arıkan”);
this.Controls.Add(secimkutusu);
dugme = new Button();
dugme.Name = “Kullanıcı seç”;
dugme.AccessibleName = “Kullanıcı Seçin”;
dugme.Location = new Point(40,40);
dugme.Size = new Size(30,30);
this.Controls.Add(dugme);
dugme.Click += new EventHandler(dugme_tikla);
}
private void dugme_tikla(object sender,EventArgs e)
{
string veri = secimkutusu.Text;
if(veri == “savaş arıkan”)
{
MessageBox.Show(secimkutusu.Text+” “+”benim ağabimdir.”);
}
else {
MessageBox.Show(“Bu farklı bir kişi”);
this.Close();
}

}
}
}

Bir yanıt yazın