Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler

C# İle kullanılabilecek birkaç operatör türü vardır. Bunları aşağıda sizler için derliyor olacağım.

Matematiksel Operatörler

 • + : İki sayıyı toplar veya iki string değeri birleştirir.
 • – : Çıkarma operatörü.
 • / : Bölme operatörü.
 • * : Çarpma operatörü.

Artırma ve azaltma operatörleri

Artırma ve azaltma operatörleri ön ek ve son ek olarak değişkene değer atanabilmesini sağlar.
Aşağıdaki örnekleri deneyerek gözlemleyebilirsiniz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{

int s1 = 2;
int artir_onek_s1 = ++s1;
int artir_sonek_s1 = s1++;
int s2 = 10;
int azalt_onek_s2 = –s2;
int azalt_sonek_s2 = s2–;
Console.WriteLine(“{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n”,artir_onek_s1,artir_sonek_s1,azalt_onek_s2,azalt_sonek_s2);
Console.ReadLine();
}
}
}

Karşılaştırma operatörleri

Değişkenlerin karşılaştırılması için kullanılan operatörler aşağıdaki gibidir.

 • == : Eşittir.
 • != : Eşit değildir.
 • <= : Küçük eşittir.
 • >= : Büyük eşittir.
 • < : Küçüktür.
 • > : Büyüktür.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Lingq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
bool a = 10 == 10;
bool b = 4 > 1;
bool c = 1 < 5; bool d = 4 <= 4; bool e = 6 >= 12;

Console.WriteLine(“{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n{4}\n”,a,b,c,d,e);
}
}
}

as operatörü

Tüm değişken türlerinden object türüne dönüşüm yapar.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Lingq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
int sayi = 10;
object yeni_degisken_sayi = sayi as object;
Console.WriteLine(yeni_degisken_sayi);

}
}
}

is operatörü

Değişkenin türünü kontrol eder. Türüyle değişken uyumlu ise true döndürür.
int sayi1 = 5;
bool kontrol = sayi1 is int;

Mantıksal operatörler

Birçok programlama dilinde benzerlik gösteren mantıksal operatörler sayesinde birden çok değişkeni sorgulayabilir, üzerinde işlem gerçekleştirebiliriz.

 • && : Ve operatörü.
 • || : Veya operatörü.
 • ! : Değil operatörü.

Daha fazla c# operatörü için tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın