Herkes için C# Programlama Eğitimi-5: System.Convert sınıfıyla türler arasında dönüşüm

Herkes için C# Programlama Eğitimi-5: System.Convert sınıfıyla türler arasında dönüşüm

System.Convert sınıfıyla hemen hemen tüm türleri birbirlerine dönüştürebilmenize olanak tanınmıştır. Aşağıdaki türleri birbirine dönüştürebilmeniz için türün cts adı verilen değerini bilmeniz gerekmektedir.

 • Convert.ToBoolean(deger)
 • Convert.ToByte(deger)
 • Convert.ToSbyte(deger)
 • Convert.ToInt16(deger)
 • Convert.ToUInt16(deger)
 • Convert.ToInt32(deger)
 • Convert.ToUInt32(deger)
 • Convert.ToInt64(deger)
 • Convert.ToUInt64(deger)
 • Convert.ToSingle(deger)
 • Convert.ToDouble(deger)
 • Convert.ToDecimal(deger)
 • Convert.ToChar(deger)

System.Convert sınıfına ilişkin örnek

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

/*Kullanıcıdan aldığı string değerindeki verileri int değerine çevirip işlem yapan uygulama.*/

string giris1, giris2;
int sayi1, sayi2, toplam;
Console.WriteLine(“Birinci sayıyı giriniz.”);
giris1 = Console.ReadLine();//Kullanıcıdan veri almak için kullanılan ifade.
Console.WriteLine(“İkinci sayıyı giriniz.”);
giris2 = Console.ReadLine();
/*Giriş1 ve giriş2 değişkenlerine dikkat ediniz. Bu iki değişkende kullanıcıdan veri girişi için ReadLine ifadesiyle oluşturulmuştur. ReadLine ifadesi kullanıcıdan veri girilmesini bekler ve bu girilen veri değeri string türündedir.*/
sayi1 = Convert.ToInt32(giris1);
sayi2 = Convert.ToInt32(giris2);
toplam = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine(sayi1 + ” ile ” + sayi2 + “toplamı : ” + toplam + ” eder.”);

ReadLine();

}
}
}

Bir yanıt yazın