Herkes için C# Programlama Eğitimi-18: C# ad alanı(Namespace kavramı ve projemize başvuru ekleme)

C# dilinde ad alanı kavramı üzerine birkaç şey dile getirmekte fayda var. Nesnel programlama dillerinde bir sınıf ve methodlar bütününün hemen üst kısmında namespace ibaresini görürsünüz. Bu yazılımı oluşturan ve başvurulan parçaların adlarını ifade etmektedir. Konuya açıklık getirmesi amacıyla aşağıdaki yapıya baktığınızda her programın başında bulunan using ifadesinden sonra gelen system veya system.windows.forms; ifadeleri çağırılan ve önceden tanımlanmış ad alanlarıdır.

Namespace kullanımı örneği

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Threading.Tasks;
//Yukarıda çağrılan her bir namespace yazacağınız programa bazı kodlar eklemenize olanak verir.
/*Yukarıdaki ad alanlarının tamamı console uygulamasında form oluşturabilmenizi sağlar.*/

Not :

Namespace eklemeden evvel control + alt ve shift tuşlarıyla çözüm alanı ekranına gelip ağaç görünümünde başvurular bölümüne yön tuşlarıyla gidebilir. Bu alanda uygulama tuşuna basarak çıkan menüden visual studio üzerinde başvuru ekle diyerek gerekli bileşenleri projenize entegre edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın