Herkes için C# Programlama Eğitimi-10: Döngüler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-10: Döngüler

Döngüler, belirli koşullara göre sürekli tekrar eden kod yapılarıdır. C# programlama dilinde for, while ve do while döngü yapıları bulunmaktadır.

For döngüsü

For döngüsünün yapısı aşağıda verilmiştir.
for(degişken;koşul;işlem){
//Kodlar buraya gelecektir.
}
Ekrana sayıları yazan bir uygulama yapalım.
using System;
Using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(String[] args)
{

for(int i = 0;i <10;i++) { Console.WriteLine(i); } Console.ReadLine(); } } } /*0 Dan 11'e kadar olan sayıların toplamlarını alalım.*/ using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using static System.Console; namespace ConsoleApp1 { class Program { static void Main() { int toplam = 0; for (int j = 0;j <11;j ++) { toplam = toplam + j; Console.WriteLine(toplam); } Console.ReadLine(); } } }

While döngüsü

While döngüsüde for döngüsü gibi koşula bağlı olarak kodların çalıştırılmasını sağlar. Aşağıdaki verdiğim örnekte ad giriş alanında x değeri giriline kadar program çalışmaya devam ediyor. While içerisinde ise giriş alanı true olduğu sürece, kullanıcıdan giriş istemeye devam et anlamına geliyor.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void Main()
{

while (true)
{
Console.WriteLine(“Adınızı giriniz.”);
string ad = Console.ReadLine();

if (ad == “x”) {
break;
}
Console.WriteLine(“Sisteme hoşgeldiniz :” + ad);

}

}
}
}

Do, while döngüsü

Do, while döngüsünde while içerisindeki koşul sağlanmıyor olsa dahi kod bir kez çalıştırılır. Örnekte sayi değişkeni hiçbir zaman 10’e eşit olmayacağı için, normal şartlar altında koşul sağlanmıyor, ancak yukarıdaki kod bir kere çalışıyor. Böylelikle sıfır olan değişken değeri, bir artıyor. Sizde deneyerek sonucu görebilirsiniz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void Main()
{
int sayi = 0;
do {
Console.WriteLine(sayi += 1);
}
while (sayi ==10);
Console.ReadLine();

}
}
}

Bir yanıt yazın