Tarih arşivleri:31 Temmuz 2019

Herkes için C# Programlama Eğitimi-13: Method tanımlama ve erişim sağlama

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-13: Method tanımlama ve erişim sağlama hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-13: Method tanımlama ve erişim sağlama C# dilinde diğer yazılım dillerinde olduğu gibi tekrar tekrar aynı kodları yazmamızın önüne geçen method tanımlamaları yapılabilmektedir. Bu sayede bazı işlemleri kodlama süreçlerimizde kolayca ve daha derli toplu işletebiliriz. Method tanımlarken öncelikle tanımlayacağımız methodun türünü belirtir, bir ad verir ve...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-12: Dizilere örnek(Girilen metindeki sesli harflerin sayısını bulan program)

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-12: Dizilere örnek(Girilen metindeki sesli harflerin sayısını bulan program) hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-12: Dizilere örnek(Girilen metindeki sesli harflerin sayısını bulan program) Dizi konusuna örnek teşkil edecek kullanıcıdan aldığı metnin içerisindeki sesli harf sayısını bulan yazılım. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Collections; namespace ConsoleApp1 { class Program { static void Main(string[] args) {...

Herkes için PHP Eğitimleri-22: Nesnel programlamaya giriş

0 Herkes için PHP Eğitimleri-22: Nesnel programlamaya giriş hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-22: Nesnel programlamaya giriş Programlama dillerinde projelendirilen yazılımların daha okunabilir ve kolay müdahale edilebilir olma niteliği kazandıran nesnel programlama tekniği karşımıza çıkan bir geliştirme yöntemidir. Son yıllarda kodlama yapılırken daha modüler bir yapı anlayışı benimsenmesi sebebiyle nesnel programlama yöntemi birçok geliştirici tarafından uygulanan bir teknik halini almıştır....

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-10:Döngüler( Do, while Döngüsü)

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-10:Döngüler( Do, while Döngüsü) hakkında yorumlar
Do, while döngüsünde koşulda belirtilen durum karşılanmasa dahi işlemlerin bir kere gerçekleştirilmesinin gerekeceği durumlarda kullanılan döngü yapısıdır. void main() { int deger = 1; do{ int sonuc = deger + deger; deger ++; alert("title",sonuc); } while( deger == 0 ); } do-while-ornek

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-9:Döngüler(While Döngüsü)

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-9:Döngüler(While Döngüsü) hakkında yorumlar
BGT Kodlama dilinde, kod içerisinde bazı işlemleri verilen değer kadar tekrarlanmasını sağlayan döngüler bulunmaktadır. Bu döngüler sayesinde koşula bağlı işlemler gerçekleştirilebilinir. Aşağıdaki örnekte tam sayı değerinde baslangic adıyla tanımlanan değişken kendisiyle dört defa toplanarak ekrana çıktı verilmesi sağlanmıştır. void main() { int baslangic = 1; while(baslangic < 4) { int...

Herkes için PHP Eğitimleri-21: Temel string komutları

0 Herkes için PHP Eğitimleri-21: Temel string komutları hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-21: Temel string komutları Php dilinde metinsel değişkenlerle işlemler yapabileceğimiz birkaç faydalı string komutlarını ele alalım. strlen() Girilen metnin uzunluğunu alma $metin = "Merhaba sevgili dünya"; echo "Yazının uzunluğu : " . strlen($metin); chr() Girilen ascii koduna karşılık gelen karakteri gösterme $karakter_goster = chr(65); echo $karakter_goster; explode()...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-11: Diziler

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-11: Diziler hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-11: Diziler Programlama dilinde diziler birden fazla bellekte veri tutabilen değişkenler şeklinde adlandırılabilir. Birden fazla değeri tek bir değişkende işleyebilirsiniz. Dizi tanımlama farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Aşağıda tek satırda ve çift satırda dizi tanımlamasına örnek verilmiştir. int[] dizi = new int[4]; int[] dizi; dizi = new int[4];...

Microsoft Teams Uygulaması Kullanım Rehberi

0 Microsoft Teams Uygulaması Kullanım Rehberi hakkında yorumlar
Microsoft şirketi tarafından canlı konferanslar ve eğitimler gerçekleştirilmesine imkan veren Microsoft Teams uygulamasını anlatıyorum. Uygulamada ekip oluşturma,kanal oluşturma, içerik paylaşma ve canlı toplantılara davet etme özellikleri bulunuyor. Microsoft Teams uygulaması

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-8: Akış kontrolleri(switch, case yapısı)

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-8: Akış kontrolleri(switch, case yapısı) hakkında yorumlar
Switch ve case yapısı if ve else söz diziminde olduğu gibi koşullu durumlara göre işlem yaptırtmak için kullanılır. Bu yapının kuralları her bir case değeri int değerinde ve sabit olmalıdır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. void main() { int karakter_sagligi = saglik_durumu(100); switch(karakter_sagligi) { case 100: mesaj("Sağlık durumu iyi"); break; case 50:...

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-7: Akış kontrolleri(if,else if)

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-7: Akış kontrolleri(if,else if) hakkında yorumlar
BGT kodlama dilinde de belli durumlar için if, else ve else if blogları oluşturabiliriz. If, else yapısı bilindiği gibi koşula bağlı işlemlerin kurgulanabilmesi için kullanılan yapılar olarak ifade edebilirim. Bununla birlikte her programlama dilinde olan operatörlerden de söz etmekte fayda var. == : Eşittir ifadesi, iki değişkeni eşitlik yönünden karşılaştırır....

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-6: Fonksiyonlar(Doğrudan çalışan fonksiyonlar)

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-6: Fonksiyonlar(Doğrudan çalışan fonksiyonlar) hakkında yorumlar
Doğrudan çalışan fonksiyon void main ana methodu içerisinde doğrudan çağrılarak çalışan fonksiyonlar olarak ifade edebilirim. Gelin şimdi bir örnek yapalım. void main() { ekrana_bas("Uygulamaya giriş yapınız."); } void ekrana_bas(string mesaj) { alert("Mesaj ekranı",mesaj); } /*Yukarıdaki örnekte ekrana bas fonksiyonu oluşturuldu ve normalde alert adıyla olan fonksiyon ekrana bas ifadesiyle ana...

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-5: Fonksiyonlar(Geri dönen fonksiyonlar)

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-5: Fonksiyonlar(Geri dönen fonksiyonlar) hakkında yorumlar
Fonksiyonlar, yazılım geliştirme süreçlerinde bazı kodların defalarca yazılmasının önüne geçen yapılardır. Her yazılım dilinde birkaç fonksiyon hazır halde gelir. Fonksiyon oluştururken öncelikle veri türü belirtilir, sonrasında değişken adı tanımlanır ve varsa parantezler içinde parametreleri belirtilir ve ana fonksiyon içerisinde kullanılır. BGT dilinde iki farklı fonksiyon oluşturma yöntemi bulunur. Return ifadesiyle...

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-4:Sabitler

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-4:Sabitler hakkında yorumlar
Sabitler, program işleyiş sürecinde bir daha değişmeyen ifadeler olarak adlandırılabilir. Sabitler bir kere tanımlanır ve başka değer ataması yapılamaz. Bir sabit örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Sabit oluştururken, önce const ifadesi yazılır, sonra veri türü belirtilir ve ataması yapılır. void main() { const string hata_mesaji = "Uygulama çalışma zamanı hatası verdi."; alert("Hata",hata_mesaji);...

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-3:Veri türleri

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-3:Veri türleri hakkında yorumlar
BGT yazılım geliştirme dilinde bazı değişken türlerinden söz edebiliriz. Bunlar; Int Float veya double String Şimdi hepsinin aşağıda olduğu bir uygulamayı sizlerle paylaşayım. void main() { string ad = "Sarper ARIKAN"; int yas = 35; int yil = 9; double boy = 1.80F; alert("Uyarı diyaloğu","Benim adım " +ad + "...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-10: Döngüler

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-10: Döngüler hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-10: Döngüler Döngüler, belirli koşullara göre sürekli tekrar eden kod yapılarıdır. C# programlama dilinde for, while ve do while döngü yapıları bulunmaktadır. For döngüsü For döngüsünün yapısı aşağıda verilmiştir. for(degişken;koşul;işlem){ //Kodlar buraya gelecektir. } Ekrana sayıları yazan bir uygulama yapalım. using System; Using System.Collections.Generic; using System.Linq;...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-9: Koşullu durumlar Switch, case yapısı

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-9: Koşullu durumlar Switch, case yapısı hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-9: Koşullu durumlar Switch, case yapısı Switch ve case yapısı işlev olarak if, else yapısıyla aynı işlemi görmektedir. Switch ve case yapısında case alanlarına gelecek ifade bir sabit değer olmalıdır. Bununla birlikte switch ifadesinden sonra gelen alana sabit veya değişken gelebilir. Aşağıdaki örnekte switch ve case...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-8: Koşullu durumlar (If, else, if, else if yapıları

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-8: Koşullu durumlar (If, else, if, else if yapıları hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-8: Koşullu durumlar (If, else, if, else if yapıları C# programlama dilinde koşula bağlı programlar oluşturabiliriz. Bu yapıda koşul gerçekleştiği taktirde belirlediğimiz ifadeler işletiliyor olacaktır. If, else yapısı If, else yapısını oluştururken iki yöntemi benimseyebiliriz. Birinci yöntem süslü parantezler olmadan oluşturulan if, else yapısı using System;...

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-2:Değişken oluşturma

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-2:Değişken oluşturma hakkında yorumlar
BGT dilinde değişken oluşturma C# dilinde olduğu gibi gerçekleştirilmektedir. Farklı türden değişkenleri oluştururken aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz. void main() { string baslik = "Uygulama Akademisi"; string icerik = "Web sitemize hoşgeldiniz."; alert(baslik,icerik); } Yukarıdaki örnekte baslik ve icerik adında iki adet değişken oluşturduk. Sonrasında, bu değişkenleri alert diyaloğunun içine parametre olarak...

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-1: Kod yapısı

0 Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-1: Kod yapısı hakkında yorumlar
Giriş Görme engelli bireylerin oynadıkları sesli oyun yapım süreçlerinde kullanılan Gemma Headfield tarafından geliştirilmiş BGT kodlama dilini birlikte deneyimliyor olacağız bu yazı dizimizde. BGT script dili kendi uygulaması ile birlikte yorumlanan bir dil. Aşağıdaki bağlantıdan edineceğiniz kurulum dosyasını bilgisayarınıza kurduğunuz andan itibaren herhangi bir metin editöründe kodlamaya başlayabilirsiniz. Bu dilin...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler C# İle kullanılabilecek birkaç operatör türü vardır. Bunları aşağıda sizler için derliyor olacağım. Matematiksel Operatörler + : İki sayıyı toplar veya iki string değeri birleştirir. - : Çıkarma operatörü. / : Bölme operatörü. * : Çarpma operatörü. Artırma ve azaltma operatörleri Artırma ve azaltma...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-6: Yorum satırı oluşturma

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-6: Yorum satırı oluşturma hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-6: Yorum satırı oluşturma Her programlama dilinde olduğu gibi C# üzerindede yorum satırı bulunmaktadır. Bir programcı olarak yazdığınız kodların ne işe yaradığını yorum satırlarıyla anlatmak projenizi diğer geliştiricilerle paylaştığınızda anlam ifade edecektir. Ayrıca dilerseniz henüz eklemek istemediğiniz bir özelliğide yorum satırları arasına alabilirsiniz. Yorum satırları tek...

Herkes için PHP Eğitimleri-20: Include, include once, require, require_once

0 Herkes için PHP Eğitimleri-20: Include, include once, require, require_once hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-20: Include, include once, require, require_once Php dilinde birden fazla php dosyasını aynı php dosyasına dahil ederek kullanabilirsiniz. Örneğin bir web projesinin header.php, body.php ve foother.php bileşenlerinin olduğunu düşünelim. Bu bölümleri index.php içerisine aşağıdaki yöntemlerle dahil edildiğinde tek bir dosyada işletilecektir. include ve include_once Include adındanda anlaşılacağı...

Herkes için PHP Eğitimleri-19: Get methodu ile link bilgisini alma

0 Herkes için PHP Eğitimleri-19: Get methodu ile link bilgisini alma hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-19: Get methodu ile link bilgisini alma Get methodunu sadece form alanlarından veri almak için kullanma durumu söz konusu değildir. $_GET[] küresel değişkeni asıl tek php dosyasında birden fazla sayfaya erişim imkanı sunmak içinde kullanılabilir. Diyelim ki bir sayfanız var, bu sayfanızdan birden fazla php dosyası oluşturmadan...

Herkes için PHP Eğitimleri-18: Formlardan veri alma

0 Herkes için PHP Eğitimleri-18: Formlardan veri alma hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-18: Formlardan veri alma Php kodlama dilinin sunucu tabanlı bir dil olduğunu söylemiştik. Bu sunucu taraflı bir dil olarak çalışma özelliğinin en güzel örneği html form yapıları üzerinden aldığı verileri işleyebilme yeteneğini taşıyor olmasıdır. Php bu yeteneğini sergilerken iki method kullanır. Bu methodlar; Post methodu Get methodu...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-5: System.Convert sınıfıyla türler arasında dönüşüm

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-5: System.Convert sınıfıyla türler arasında dönüşüm hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-5: System.Convert sınıfıyla türler arasında dönüşüm System.Convert sınıfıyla hemen hemen tüm türleri birbirlerine dönüştürebilmenize olanak tanınmıştır. Aşağıdaki türleri birbirine dönüştürebilmeniz için türün cts adı verilen değerini bilmeniz gerekmektedir. Convert.ToBoolean(deger) Convert.ToByte(deger) Convert.ToSbyte(deger) Convert.ToInt16(deger) Convert.ToUInt16(deger) Convert.ToInt32(deger) Convert.ToUInt32(deger) Convert.ToInt64(deger) Convert.ToUInt64(deger) Convert.ToSingle(deger) Convert.ToDouble(deger) Convert.ToDecimal(deger) Convert.ToChar(deger) System.Convert sınıfına ilişkin örnek using...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-4: String ifadelerinde dönüşüm

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-4: String ifadelerinde dönüşüm hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-4: String ifadelerinde dönüşüm String ifadelerine dönüşüm oluşturmak için .toString() ifadesini kullanırız. String ifadelerinde dönüşüme örnek using system; using System.collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApp1 6{ class Program { static void main(string[] args) { String deger = 12.44F.toString();//Float değerindeki veri string değerine çevrilmiştir....

Herkes için C# Programlama Eğitimi-3:Kaçış İşaretleri ve değişken türleri arasında dönüşüm

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-3:Kaçış İşaretleri ve değişken türleri arasında dönüşüm hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-3:Kaçış İşaretleri ve değişken türleri arasında dönüşüm Kaçış ifadeleri kullanımı Özellikle string türünden değişken tanımlarken sıkça kullanacağımız kaçış ifadelerinin kullanımı aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApp1 { class Program { static void main(string[] args) { Console.WriteLine("Birinci...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-2:Değişkenler

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-2:Değişkenler hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-2:Değişkenler Değişken tanımlama Çoğu programlama dilinde olduğu gibi C# üzerindede değişkenlere ihtiyaç duyarız. C# ile kullanılabilecek metinsel ve sayısal çeşitlilikte değişken türleri bulunmaktadır. Aşağıdaki örneklerde farklı yöntemlerle değişkenler oluşturulmuştur. Bilinçsiz değişken tanımlamaları Bu tanımlamada değişkenin türü belirtilmemiştir. var sayi = 6; Console.WriteLine(sayi); /* Değişkenimiz var ifadesiyle...

Herkes için C# Programlama Eğitimi-1: Visual Studio kurulumu ve merhaba dünya uygulaması

0 Herkes için C# Programlama Eğitimi-1: Visual Studio kurulumu ve merhaba dünya uygulaması hakkında yorumlar
Herkes için C# Programlama Eğitimi-1: Visual Studio kurulumu ve merhaba dünya uygulaması Yeni bir programlama eğitim serisiyle birlikteyiz. Bu serimizde anlatacağımız programlama dili oldukça köklü olan ve windows uygulamaları geliştirebilmeniz için temel oluşturabilecek bir dil olan C# veya bir başka deyişle C Sharp. Visual Studio yazılımının edinilmesi ve ilk projenin...