Herkes için PHP Eğitimleri-22: Nesnel programlamaya giriş

Herkes için PHP Eğitimleri-22: Nesnel programlamaya giriş

Programlama dillerinde projelendirilen yazılımların daha okunabilir ve kolay müdahale edilebilir olma niteliği kazandıran nesnel programlama tekniği karşımıza çıkan bir geliştirme yöntemidir.
Son yıllarda kodlama yapılırken daha modüler bir yapı anlayışı benimsenmesi sebebiyle nesnel programlama yöntemi birçok geliştirici tarafından uygulanan bir teknik halini almıştır.

Nesnel programlama yapısı

Nesnel yapıda programlar sınıflar ve fonksiyonlardan oluşmaktadır. Şimdi aşağıda bulunan örneğe hızlıca bakalım.
class karsilamaMesaji
{
public $ad;
public $mesaj;
public function yazdir($ad,$mesaj)
{
echo “Merhaba sayın ” . $this->ad = $ad . ” ” . $this->mesaj = $mesaj;
}
}
/*Burada önce karsilamaMesaji adıyla bir sınıf tanı mladık. Tanımlanan sınıfa ait bir method oluşturduk.*/
$mesaj = new karsilamaMesaji;
$mesaj->yazdir(“Sarper”,”sisteme hoşgeldiniz.”);
/*Yukarıda sınıfımızı bir değişkene atayarak, new sinifadi şeklinde çağırdık. Sınıf adında sınıfımızın argumanlarını public deyimiyle başlatarak hem bu sınıf içinden hem de ilişkili oluşturulabilecek sınıflar tarafından ulaşılabilir hale getirdik. Tüm bunlardan sonra yazdir adıyla public bir fonksiyon tanımladık ve parametrelerimizi oluşturduk. Sınıf argumanlarına ulaşabilmek için $this->ad ve $this->mesaj şeklinde sınıf özelliklerini çağırdık ve echo ile ekrana bastırabildik.*/

Bir yanıt yazın