VoiceOver üzerinde rotor (seçici menü) altındaki öğeleri yönetebilir. Hızlıca bazı ayarları yapabilirsiniz.