Herkes için PHP Eğitimleri-2: Basit birkaç kural ve yorum oluşturma

Temel kurallar

Php kodlama yaparken, bazı önemli kurallara uymak faydalı olacaktır. Bu kodlama kurallarına uyulduğu taktirde hata yapma olasılığınız azalacaktır.

Temel kurallar

Yorum satırı oluşturma

En iyi geliştirici, kodunun ne işe yaradığını belirten geliştiricidir. Gerçektende bir geliştirici kendisinden sonra da projenin devamlılığı adına yorum satırları ele almalıdır.

Bu sözden de hareketle php üzerinde üç farklı yorum satırı oluşturma kodu olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlardan ilki “//” işaretidir. Eğer ki tek satırlık yorum yazılacaksa tercih edilebilir.
Bir diğer kodumuz “#” şeklindedir. Bu da tek satırlık yorum yazmada kullanabileceğimiz bir yöntemdir.
Sonuncu olarak ise “/* */” kodunu kullanabiliriz. Bu yazımda da çok satırlı kod açıklaması yapmak gerekiyor ise veya daha detaylı açıklamalar aşamasında tercih edebilirsiniz.

Ders2-yorum-satiri-olusturma