Değişken, programların çalışması için gerekli olan veri tiplerini barındıran bölgelerdir.
JavaScript üzerinde toplamda 6 adet veri tipi bulunmaktadır.
Bu veri tipleri sırasıyla

Değişken Tanımlama

var ad = “sarper”;
var yas = 35;
alert(ad +” “+” “+”yaşı”+” “+yas);
//Yukarıda string türünde ad değişkeni ile number türünde yaş değişkeni oluşturuldu ve ilk komutumuz olan alert fonksiyonuyla ekrana değişkenleri bastırdık.

Temel olarak değişken kurulları birçok programlama dilinde olduğu gibi bu script dilinde de aynıdır.

Typeof Fonksiyonu ile Değişken Türünü Belirleme Fonksiyonu

var ad = “uygulama akademisi”;
alert(typeof(ad));
//Yukarıda typeof fonksiyonu ile değişkenin türü ekrana bastırabilirsiniz.