Jaw scripti içerisinde koşullu durumları oluştururken birden fazla olasılık için sorgulama yapabilmemiz mümkün kılınmıştır. Eğer kullanımına ek olarak elif ile birden fazla koşullu duruma bakılmasını sağlayabiliriz.

Şimdi aşağıda vereceğim örnekte, not defterinin ekranı kaplayıp kaplamadığını bize bildirecek bir script oluşturalım.

string Function RenkBildir ()
var int renk = GetColorText ()
var string renk_metni = IntToString (renk)
return renk_metni

EndFunction
;Yukarıdaki fonksiyon üzerinde bulunulan alanın rengini verecektir.
;Öncelikle int türünde renk adıyla bir değişken oluşturuldu ve get fonksiyonlarından GetColorText fonksiyonu değişkene atandı.
;Bu fonksiyon odaklanılan alanın rengini sayısal şekilde verecektir.
;Hemen ardından IntToString fonksiyonu içerisinde renk değişkeni tür değişimine uğratıldı ve ;renk_metni adıyla string türündeki başka bir değişkene atandı.
;Son olarak elde edilen değer return ifadesiyle fonksiyonun çıktısı olarak ayarlandı.

Script EkranDurumu ()
SpeechOff ()
JAWSCursor ()
RouteJAWSToPc ()
JAWSTopOfFile ()
RightMouseButton ()
PCCursor ()
PriorLine ()
PriorLine ()
Pause ()
SpeechOn ()
if RenkBildir () == “7171437” then;Renk bildir fonksiyonu geçersiz olarak görülen ekranı kapla renk değerine eşitse
SayString (“Ekran kaplanmış”)
elif renk_bildir != “7171437” then; Ekranı kapla geçersiz değil ise
SayString (“Ekran kaplı değil”)
else;Yukarıdakilerden hiçbiri geçerli bir koşula karşılık gelmiyor ise
SayString(“Bilinmeyen değer”)
EndIf
EndScript