Do, while döngüsünde koşulda belirtilen durum karşılanmasa dahi işlemlerin bir kere gerçekleştirilmesinin gerekeceği durumlarda kullanılan döngü yapısıdır.
void main()
{
int deger = 1;
do{
int sonuc = deger + deger;
deger ++;
alert(“title”,sonuc);
}
while( deger == 0 );
}

do-while-ornek