Dizi oluşturuken ve dizilerle işlemler gerçekleştirirken bazı methodlardan faydalanabiliriz.

New anahtar sözcüğüyle dizi oluşturma

<script>

var muzik_turleri= new Array(“rock”,”caz”,”pop”);

</script>

Dizi nesnelerine erişim

Dizi nesnelerine erişim için diziye atadığımız değişken adından sonra köşeli parantezleri kullanabiliriz. Burada önemli bir detay olarak ilk dizi elemanı birden değil sıfırdan başlayacaktır.

<script>

var esyalar = [“televizyon”,”masa”,”sandalye”];

document.write(esyalar[0]);//Televizyon ekrana basıldı

</script>

Dizi elemanlarını değiştirme

Dizi elemanlarını değiştirmek için değiştirilecek dizi elemanına karşılık gelecek index numarasını belirtiriz.

<script>

var esyalar = [“televizyon”,”masa”,”sandalye”];

esaylar[2] = “vazo”;//Masa vazo şeklinde değişti.

</script>

Dizilerin uzunluğunu öğrenme

Dizilerin toplam barındırdığı veri sayısı length methoduyla öğrenilebilir.

<script>

var esyalar = [“televizyon”,”masa”,”sandalye”];

document.write(esyalar.length);//Ekrana 3 yazdı.

</script>

</script>

Dizilere veri ekleme

Dizilere veri eklemek için push methodu kullanılır.

<script>

var esyalar = [“televizyon”,”masa”,”sandalye”];

esyalar.push(“vazo”);//Vazo diziye eklendi.

</script>