Jaws script dili içerisinde fonksiyon oluşturabilir ve bu fonksiyonları kullanabiliriz. Aynı zamanda scripti yazdığınız program aktifken otomatik devreye giren fonksiyonlarla birlikte programdan çıktığınızda çalışan otomatik fonksiyonlar oluşturabiliriz.
Gelin şimdi aşağıda fonksiyonlara bir giriş yapalım.

Geri dönüşsüz ve doğrudan çalışan fonksiyonlar

Aşağıdaki fonksiyonu not defteri için oluşturabilirsiniz. Bu fonksiyon scriptimizin içinden dahil edildiğinde not defterine hoşgeldiniz uyarısını bize bildirsin.

void function KarsilamaMesaji()
SayString(“Not defteri programına hoşgeldiniz”)
EndFunction

Yukarıdaki yapıya baktığınızda göreceksiniz ki fonksiyonumuz doğrudan çalışan bir fonksiyon şeklinde tanımlandı. Önce void function sözüyle başladık ve sonra da EndFunction koduyla bitirdik. Arada ise string söyletme kodunu yerleştirdik. Jaws içinde de benzer fonksiyonlar olduğunu görebilirsiniz.
Şimdi gelelim scriptimize;
Script AcilisBilgi()
KarsilamaMesaji()

EndScript

Geri dönüşlü ve doğrudan çalışmayan fonksiyonlar

Doğrudan çalışmayan fonksiyonları oluştururken, öncelikle fonksiyonun integer, string,object veya handle türlerinden hangisini kullanacaksak, belirtmemiz gereklidir.
Aşağıdaki örnekte yukarıdaki yapımızı biraz değiştirerek sizlerle paylaşalım.
string function KarsilamaMesaji()
return (“Not defteri uygulamasına hoşgeldiniz.”)

EndFunction
;Yukarıdaki fonksiyonda return ifadesini kullanarak dışarı çıktı vermesini istediğimiz değeri belirttik. Fonksiyonu oluştururken ise başında string ifadesini kullandık.

Script AcilisBilgi ()
SayString (KarsilamaMesaji())
EndScript
;Bu yapıda önemli bir nokta sizlerin dikkatini çekmiş olmalı. O da özellikle void olmayan fonksiyonları ancak başka fonksiyonlar içinde kullanabileceğimizdir.
;Bu sebeple saystring fonksiyonuna parametre şeklinde atayarak kullandık.
Not : Fonksiyonları değişken olarak atıyabilirsiniz.
var string mesaj = KarsilamaMesaji()

Fonksiyonlara parametre vermek

Şu ana kadar parametresiz fonksiyonlar gördük. Şimdi sizlerle dışarıdan veri alan parametreli fonksiyonları göstereceğim.

Peki ne bu parametre olayı?
Parametre bir fonksiyonun barındırdığı değerlerdir. Bunlar string,int,handle ve object olabilir. Parametre olarak tanımlanan fonksiyonları çağırırken, muhakkak ki parametreye uygun değer ataması yapmanız gereklidir.

void Function AdSoyad (string Ad, string Soyad)
SayFormattedMessage (ot_user_buffer, ad+” “+soyad)
EndFunction
;Bu fonksiyonu AdSoyad(“sarper”,”arıkan”) şeklinde çağırabilirsiniz.
Geri dönüşsüz hali ise;
string Function AdSoyad (string Ad, string Soyad)
return ad+” “+soyad
EndFunction

;Yukarıdaki fonksiyonu ise SayFormattedMessage(ot_user_buffer,AdSoyad(“sarper”,”arıkan”)) şeklinde kullanabilirsiniz.