Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı

• Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı

Programlama dillerinde if, else kalıbının yanısıra daha performanslı ve okunaklı olduğu dile getirilen switch, case kullanımını ele alıyoruz bu yazımızda.
switch ve case yapısı değişkenlerimizle ilgili farklı durumlar sonucunda vermek istediğimiz çıktıları kullanıcıya aktarabileceğimiz bir yapıdır.
Switch ve case ile bir değişkenle ilgili birden çok koşulu sorgulatabilir ve çıktılar gösterebiliriz.

Örnek switch, case kullanımı ve yapısı

Switch ve case yapısı aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

$degisken = “”;
switch($degisken)
{
case durum1:
//Çalışmasını istediğimiz kodlar.
break;
case durum2:
//Çalışmasını istediğimiz kodlar.
break;
case durum3:
//Çalışmasını istediğimiz kodlar.
break;

default:
//Yukarıdaki durumlar dışında vermek istediğimiz varsayılan çıktı.
break;
}

/* Aşağıda bir öğrencinin aldığı notun hangi harf notuna karşılık geldiğini, gelin öğrenciye çıktı olarak verelim.*/

$ogrenci_notu = 50;
switch($ogrenci_notu)
{
case $ogrenci_notu <= 40: echo "FF Başarısız"; break; case $ogrenci_notu > 40 && $ogrenci_notu <=60: echo "DD Koşullu başarılı"; break; case $ogrenci_notu > 60:
echo “Başarılı”;
break;
default:
echo “Henüz not bilginiz girilmemiştir.”;
break;
}

Bir yanıt yazın