Herkes İçin JavaScript Eğitimi-9: Döngüler (while döngüsü)

While döngüsü for döngüsü gibi aynı işlemi birden fazla yapan bir kod yapısıdır.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

Bu örnekte sıfırdan 100 kadar ekrana sayı bastırılmaktadır.

var sira = 0;

while (sira < 100) {

document.write(++sira+”<br>”);

//++sira yapısı ile birer birer değişkenin artırılması sağlanmıştır. Koşul 100. Sayıya gelince duracaktır.

 

}

 

 

 

Bir yanıt yazın