Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Değişkenlerin etki alanları ve kapsamı

Değişkenler JavaScript üzerinde oluşturulurken başına var ifadesi getirilir ise sadece tanımlandığı alanda kullanılabilir. Ancak, var ifadesi gelmez ise her yerden erişilebilir. Gelin bir örnekle bu durumu özetleyelim.

Değişken etki alanlarına örnek

function OrnekMethod()
{
var AdSoyad = “Sarper ARIKAN”;
alert(“Ad soyad değişkeni tanımlı olduğu için türü ekrana basılır”+typeof(AdSoyad));
}
//Method dışında çağırılır ise undefined (tanımsız) ifadesi ekrana basılır.
alert(“Ad soyad değişkeni tanımlı ancak method dışında olduğu için türü ekrana undefined basılır”+typeof(AdSoyad));
//Aşağıdaki örnekte ise var ifadesi olmadan yazılır ise değişkene her yerden ulaşılabilir.
function OrnekMethod()
{
AdSoyad = “Sarper ARIKAN”;
}
alert(“Var ifadesi olmadan tanımlandığı içinn ekrana basılır”+typeof(AdSoyad)));;

Bir yanıt yazın